Download  Print this page

Rukovanje - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Po završetku mokrog usisavanja:
Očistite pljosnati naborani filter uz
pomoć funkcije za čišćenje filtera.
Očistite elektrode četkom. Posudu
prebrišite vlažnom krpom i ostavite da
se osuši.
Klip-spoj
Slika
Usisno crevo je opremljeno clip-sistemom.
Tako se može priključiti sav C-35/C-DN-35
pribor.

Rukovanje

Uključivanje uređaja
 Utaknite strujni utikač.
 Uključite uređaj pritiskom na glavni
prekidač.
Podešavanje usisne snage
 Usisna snaga se podešava na
okretnom regulatoru (min-max).
Radovi sa električnim alatom
OPASNOST
Opasnost od povreda i oštećenja! Utičnica
je predviđena samo za direktno
priključivanje električnog alata na usisivač.
Korišćenje utičnice u druge svrhe nije
dozvoljeno.
 Utaknite strujni utikač električnog alata
u usisivač.
 Uključite uređaj pritiskom na glavni
prekidač.
Indikator svetli, usisivač se nalazi u stanju
pripravnosti.
Napomena: Usisivač se automatski
uključuje i isključuje električnim alatom.
Napomena: Usisivač se pokreće sa
zadrškom od najviše 0,5 s, a zaustavlja po
isteku zaustavnog hoda od najviše 15 s.
Napomena: Za specifikaciju priključka
električnog alata pogledajte odlomak
"Tehnički podaci".
Slika
 Adapter pribora prilagodite priključku
električnog alata.
Slika
 Uklonite zakrivljeni nastavak sa usisnog
creva.
 Montirajte adapter pribora na usisno
crevo.
Slika
 Priključite adapter pribora na električni
alat.
Napomena: Različiti prečnici usisnog
creva su potrebni kako bi se omogućilo
prilagođavanje raznim priključnim
prečnicima uređaja za obradu.
 Na obrtnom prekidaču za prečnik
usisnog creva podesite minimalnu
zapreminu vazdušne struje.
Skala prikazuje prečnik usisnog creva.
Napomena:Za rad kao mobilni eliminator
prašine (uređaj za obradu utaknut na
usisivaču) potrebno je ugrađeni nadzor
prilagoditi priključenom uređaju za obradu
(generator prašine). To znači da u slučaju
nepostizanja minimalne zapremine
vazdušne struje od 20 m/s, koja je potrebna
za usisavanje, treba upozoriti korisnika.
Automatsko čišćenje filtera
Uređaj poseduje novu vrstu čišćenja filtera,
koja posebno delotvorno čisti od fine
prašine. Pri tome se pljosnati naborani filter
svakih 15 sekundi automatski čisti udarima
vazduha (pulsirajući zvuk).
Napomena: Automatsko čišćenje filtera je
fabrički uključeno.
Napomena: Isključivanje/uključivanje
automatskog čišćenja filtera je moguće
samo dok uređaj radi.
– Isključivanje automatskog čišćenja
filtera:
 Pritisnite prekidač. Indikator u
prekidaču se gasi.
– Uključivanje automatskog čišćenja
filtera:
 Ponovo pritisnite prekidač. Indikator u
prekidaču svetli zeleno.
– 5
SR
227

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: