Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 176

Hide thumbs

Advertisement

Slika
 Deblokirajte in snemite sesalno glavo.
 Membranski filter (posebni pribor) pote-
gnite čez rob posode.
 Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.
Menjava z mokrega na suho sesanje
POZOR
Pri spremembi z mokrega na suho sesa-
nje upoštevajte:
Sesanje suhega prahu z mokrim filtrskim
elementom zamaši filter in ga lahko one-
sposobi.
 Pred uporabo moker filter zamenjajte s
suhim.
 Po potrebi zamenjajte filter, kot je opi-
sano pod točko "Nega in vzdrževanje".
Napotek: Pri stalnem mokrem sesanju je
priporočljivo uporabljati PES ploski nagu-
bani filter (glejte filtrske sisteme).
Mokro sesanje
NEVARNOST
Pri mokrem sesanju se ne sme vsesavati
zdravju škodljiv prah.
Vstavljanje gumijastih brisalcev
Slika
 Odstranite ščetine.
 Vstavite gumijaste brisalce.
Opozorilo: Strukturirana stran gumijastih
nastavkov mora kazati navzven.
Zapiranje sesalnega priključka
Slika
 Priključno objemko natančno vložite v
sesalni priključek.
 Priključno objemko potisnite do konca.
Odstranjevanje flis filtrske vrečke
Slika
 Deblokirajte in snemite sesalno glavo.
 Flis filtrsko vrečko izvlecite nazaj.
 Zapiralno vezico prepognite in flis filtr-
sko vrečko tesno zaprite.
 Rabljeno filtrsko vrečko iz koprene od-
stranite v hermetično zaprti vrečki v
skladu z zakonskimi določili.
 Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.
– Pri sesanju mokre umazanije flis filtrsko
vrečko vedno odstranite.
176
Odstranjevanje vrečke za odpadke
Slika
 Deblokirajte in snemite sesalno glavo.
 Vrečko za odpadke obrnite navzgor.
 Odprtino vrečke za odpadke izvlecite
nazaj preko sesalnega nastavka.
 Vrečko za odpadke pod odprtino tesno
zaprite z zapiralnim trakom.
 Izvlecite vrečko za odpadke.
 Vrečko za odpadke odvrzite v skladu z
zakonskimi določili.
 Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.
– Pri sesanju mokre umazanije vedno od-
stranite vrečko za odpadke.
Odstranjevanje membranskega filtra
Slika
 Deblokirajte in snemite sesalno glavo.
 Odstranite membranski filter.
 Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.
– Pri sesanju mokre umazanije je potreb-
no membranski filter (posebni pribor)
vedno odstraniti.
Izpuščanje umazane vode
Slika
 Umazano vodo izpustite skozi izpustno
cev.
Splošno
– Pri sesanju mokre umazanije s šobo za
oblazinjeno pohištvo ali s šobo za fuge
oziroma, če se iz posode sesa pred-
vsem voda, priporočamo, da funkcijo
"Avtomatsko čiščenje filtra" izklopite.
– Pri dosegu maks. nivoja tekočine se na-
prava avtomatsko izklopi.
– Pri neprevodnih tekočinah (na pri-
mer vrtalna emulzija, olja in masti) se
naprava pri polni posodi ne izklopi.
Polnilni nivo se mora stalno prever-
jati in posoda pravočasno izprazniti.
– Po končanem mokrem sesanju: Ploski
nagubani filter očistite s čiščenjem filtra.
Elektrode očistite s krtačo. Posodo oči-
stite z vlažno krpo in jo posušite.
– 4
SL

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: