Download  Print this page

Prietaiso Dalys; Simboliai Ant Prietaiso; Saugos Reikalavimai - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Prietaiso dalys

1 Elektrodai
2 Siurbimo žarna
3 Oro išėjimo anga, darbinis oras
4 Siurbimo galvutės fiksatorius
5 Oro įėjimo anga, variklio aušinimo oras
6 Siurblio viršutinė dalis
7 Purvo rezervuaras
8 Jungiamoji mova
9 Kreipaiančiųjų ratukų apkaba
10 Vairuojamasis ratukas
11 Siurbimo antvamzdis
12 Antgalis grindims
13 Siurbimo vamzdis
14 Sukamasis siurbimo žarnos skersmens
jungiklis
15 Kabelio kablys
16 Filtro dangtelis
17 Rankena
18 Stūmimo rankena
19 Siurbimo žarnos skersmens skalė
20 Jungė
21 Sukamasis siurbimo galios reguliato-
rius („min"–„max")
22 Kontrolinė lemputė
23 Lizdas
24 Automatinis filtro valymas
25 Pagrindinis jungiklis
26 Plokščiasis gofruotas filtras
27 Filtro valymas
28 Antgalio grindims laikiklis
29 Išleidimo žarna
30 Siurbimo vamzdžių laikiklis
31 Antgalio siūlėms laikiklis
32 Elektros laidas
33 Duomenų lentelė

Simboliai ant prietaiso

M
ĮSPĖJIMAS: Šiame prietaise yra sveikatai
kenksmingų medžiagų. Ištuštinimo ir techni-
nės priežiūros darbus, įskaitant dulkių mai-
šelio ištuštinimą, gali atlikti tik kompetentingi
asmenys su asmens apsaugos priemonė-
mis. Nejunkite, kol neinstaliuota visa filtrų sis-
tema ir nepatikrinta, ar veikia tūrinės srovės
valdiklis.
PES
PTFE

Saugos reikalavimai

PAVOJUS
– Jei išmetamas oras grįžta į patalpą, joje
turi būti pakankama oro apykaita. Nu-
statytoms ribinėms vertėms išlaikyti
grįžtančiosios srovės dydis gali sudaryti
ne daugiau nei 50% šviežio oro srovės
dydžio (patalpos oras V
L
). Be specialių vėdinimo priemonių:
W
L
=1h
.
–1
W
– Dirbti su prietaisu ir medžiagomis, ku-
rioms šis prietaisas naudojamas, taip
pat ir šalinti prietaisu surinktas medžia-
gas leidžiama tik apmokytiems darbuo-
tojams.
– 2
LT
!
Plokščiasis gofruotas filtras
Užsakymo
6.904-367.0
Nr.
Plokščiasis klostuotas filtras
(PES)
Užsakymo
6.904-360.0
Nr.
Plokščiasis klostuotas filtras
(PTFE)
Užsakymo
6.907-455.0
Nr.
Dulkių maišelis
Užsakymo
6.596-886.0
Nr.
x oro apykaita
R
M
265

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: