Download  Print this page

Elementi Naprave; Simboli Na Napravi; Varnostna Navodila - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Elementi naprave

1 Elektrode
2 Gibka sesalna cev
3 Izstop zraka, delovni zrak
4 Blokiranje sesalne glave
5 Vstop zraka, hladilni zrak motorja
6 Sesalna glava
7 Zbiralnik umazanije
8 Priključna objemka
9 Ročaj krmilnih kolesc
10 Vrtljiva kolesca
11 Sesalni nastavek
12 Šoba za pranje tal
13 Sesalna cev
14 Vrtljivo stikalo za prerez gibke sesalne
cevi
15 Kljuka za kabel
16 Pokrov filtra
17 Nosilni ročaj
18 Potisno streme
19 Lestvica prereza gibke sesalne cevi
20 Koleno
21 Vrtljivi regulator za moč sesanja (min-
max)
22 Kontrolna lučka
23 Vtičnica
24 Avtomatsko čiščenje filtra
25 Glavno stikalo
26 Ploščato naguban filter
27 Čiščenje filtra
28 Nosilec za talno šobo
29 Gibka izpustna cev
30 Držalo za sesalne cevi
31 Držalo za šobo za čiščenje fug
32 Omrežni kabel
33 Tipska tablica
174

Simboli na napravi

M
OPOZORILO: Ta naprava vsebuje zdraju
škodljiv prah. Prznjenje in vzdrževanje na-
prave, vključno z zamenjavo vrečke za
prah smejo opravljati samo strokovne ose-
be, ki so opremljene z ustrezno zaščitno
opremo. Naprave ne vključujte, dokler ni
vgrajen celoten filtrski sistem in ni bilo pre-
verjeno funkcioniranje volumskega preto-
ka.
PES
PTFE

Varnostna navodila

NEVARNOST
– Če se odvajan zrak vrača v prostor,
mora v prostoru obstajajti zadostna sto-
pnja izmenjave zraka L. Za ohranjanje
zahtevanih mejnih vrednosti sme vrnje-
ni volumski tok znašati največ 50% vo-
lumskega toka svežega zraka (prostor-
ni volumen V
ku L
). Brez posebnih prezračevalnih
W
ukrepov velja: L
– Aparat in snovi, za katere se uporablja,
vključno z varnim postopkom odstranje-
vanja vsrkanega materiala, sme upora-
bljati le usposobljeno osebje.
– 2
SL
!
Ploščato naguban filter
Naroč. št.
6.904-367.0
Ploski nagubani filter (PES)
Naroč. št.
6.904-360.0
Ploščato naguban filter (PT-
FE)
Naroč. št.
6.907-455.0
Vrečka za odpadke
Naroč. št.
6.596-886.0
x stopnja izmenjave zra-
R
=1h
.
–1
W
M

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: