Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 52

Hide thumbs

Advertisement

Membraanfilter monteren
GEVAAR
Bij het opzuigen van schadelijke stoffen
mag de membraanfilter niet gemonteerd
worden.
Instructie: Bij werking zonder vliesfilterzak
/ stofverzamelzak kan een membraanfilter
gebruikt worden.
Afbeelding
 Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
 Membraanfilter (speciale accessoires)
over de rand van het reservoir trekken.
 Zuigkop eropzetten en vergrendelen.
Omschakeling van nat- naar
droogzuigen
LET OP
Opletten bij wisselen van nat- naar
droogzuigen:
zuigen van droog stof met nat filterelement
verstopt de filter en kan deze onbruikbaar
maken.
 Vervang de natte filter voor gebruik
door een droge.
 Indien nodig de filter vervangen zoals
beschreven in punt "Instandhouding en
onderhoud".
Instructie: Bij continu natzuigen raden wij
aan om een vlakke PES-harmonicafilter te
gebruiken (zie Filtersystemen).
Natzuigen
GEVAAR
Bij net natzuigen mogen geen stoffen op-
gezogen worden die schadelijk zijn voor de
gezondheid.
Inbouw rubber lippen
Afbeelding
 Borstelstrook demonteren.
 Rubber strippen inbouwen.
Aanwijzing: De gestructueerde kant van
de rubber strippen moet naar buiten wijzen.
Zuigaansluiting sluiten
Afbeelding
 Aansluitmof pasklaar in de zuigaanslui-
ting plaatsen.
 Aansluitmof tot de aanslag inschuiven.
52
Filterzak verwijderen
Afbeelding
 Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
 Filterzak naar achteren eruit trekken.
 Klap de sluiting in en sluit de vliesfilter-
zak goed af.
 Gebruikte vliesfilterzak in een stofdich-
te, gesloten zak, conform de de wettelij-
ke voorschriften als afval verwijderen.
 Zuigkop eropzetten en vergrendelen.
– Bij het opzuigen van nat vuil moet altijd
de filterzak verwijderd worden.
Afvalzak verwijderen
Afbeelding
 Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
 Stofverzamelzak naar boven stulpen.
 Opening van de stofverzamelzak over de
zuigopening naar achteren verwijderen.
 Stofverzamelzak met sluitstrip onder de
opening goed afsluiten.
 Afval eruit nemen.
 Stofverzamelzak verwijderen conform
de wettelijke bepalingen.
 Zuigkop eropzetten en vergrendelen.
– Bij het opzuigen van nat vuil moet altijd
de afvalzak verwijderd worden.
Membraanfilter verwijderen
Afbeelding
 Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
 Membraanfilter verwijderen.
 Zuigkop eropzetten en vergrendelen.
– Bij het opzuigen van nat vuil moet de
membraanfilter (speciale accessoires)
altijd verwijderd worden.
Vuil water aflaten
Afbeelding
 Afvalwater aflaten via de aftapslang.
Algemeen
– Bij het opzuigen van nat vuil met de
stof- of voegkop, resp. indien er over-
wegend water uit een container opge-
zogen wordt, raden wij u aan om de
functie 'Automatische filterreiniging' uit
te zetten.
– Bij het bereiken van de max. vulstand
schakelt het apparaat automatisch uit.
– 4
NL

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: