Download  Print this page

Laitteen Osat; Laitteessa Olevat Symbolit; Turvaohjeet - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Laitteen osat

1 Elektrodit
2 Imuletku
3 Ilman ulostulo, työilma
4 Imupään lukitus
5 Ilman sisääntulo, moottorin jäähdytysil-
ma
6 Imupää
7 Pölysäiliö
8 Liitosmuhvi
9 Kääntöpyöräkahva
10 Ohjausrulla
11 Imukaulus
12 Lattiasuutin
13 Imuputki
14 Kiertokytkin imuletkun poikkileikkauk-
sen valitsemiseen
15 Kaapelikoukku
16 Suodattimen kansi
17 Kantokahva
18 Työntökahva
19 Imuletkun poikkileikkausasteikko
20 Kahva
21 Imutehon kiertosäädin (min-maks)
22 Merkkivalo
23 Pistorasia
24 Automaattinen suodatinpuhdistus
25 Pääkytkin
26 Poimusuodatin
27 Suodattimen puhdistus
28 Lattiasuuttimen pidike
29 Poistoletku
30 Pidike imuputkille
31 Pidike rakosuulakkeelle
32 Verkkokaapeli
33 Tyyppikilpi
110

Laitteessa olevat symbolit

M
VAROITUS: Tämä laite sisältää terveydel-
le haitallisia pölyjä. Tyhjennyksen ja huol-
lon, mukaanlukien pölypussin poiston,
saavat tehdä vain asiantuntevat henkilöt,
jotka käyttävät sopivaa henkilökohtaista
suojavarustusta. Ei saa käynnistää, en-
nenkuin koko suodatusjärjestelmä on
asennettu ja ilmavirtauksen valvontalait-
teen toiminta on tarkastettu.
PES
PTFE

Turvaohjeet

VAARA
– Jos poistoilma palautetaan huonee-
seen, huoneessa on oltava riittävä il-
manvaihtomäärä L. Vaadittujen raja-ar-
vojen noudattamiseksi palautettu tila-
vuusvirta saa olla enintään 50% raikas-
ilman tilavuusvirrasta (huonetilavuus V
x ilmanvaihtomäärä L
tuuletustoimenpidettä pätee: L
– Vain koulutettu henkilöstö saa käyttää
laitetta, käsitellä aineita, joita sillä imu-
roidaan ja suorittaa keräytyneen aineen
hävittämisen turvallisella menetelmällä.
– 2
FI
!
Poimusuodatin
Tilausnro
6.904-367.0
Poimusuodatin (PES)
Tilausnro
6.904-360.0
Poimusuodatin (PTFE)
Tilausnro
6.907-455.0
Hävityspussi
Tilausnro
6.596-886.0
). Ilman erityistä
W
M
R
=1h
.
–1
W

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: