Download  Print this page

Stavljanje U Pogon - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Upotreba uređaja i materijala za koje je
namenjen, uključujući i sigurno
uklanjanje usisanog materijala
dozvoljeno je isključivo školovanom
osoblju.
– Ovaj uređaj sadrži prašinu, koja je
štetna po zdravlje. Postupke pražnjenja
i održavanja, uključujući i uklanjanje
posude za prašinu, smeju izvoditi
stručnjaci koji nose odgovarajuću
zaštitnu opremu.
– Uređajem ne radite bez potpunog
filtracionog sistema.
– Neophodno je pridržavati se
odgovarajućih sigurnosnih odredbi za
materijale sa kojima se radi.

Stavljanje u pogon

Za uređaj su predviđena 2 režima rada:
1 rad kao industrijski usisivač prašine
(utičnica nije zauzeta)
2 rad kao eliminator prašine (utičnica je
zauzeta)
 Priključite usisno crevo i na njega u
zavisnosti od režima rada nataknite
sisaljku ili ga priključite na uređaj koji
stvara prašinu.
UPOZORENJE
Tokom usisavanja nikada ne uklanjati
pljosnati naborani filter.
UPOZORENJE
Ne usisavajte bez filterskog elementa, jer u
suprotnom može doći do oštećenja usisnog
motora i ugrožavanja zdravlja zbog
izbacivanja sitne prašine.
Sirena
Sirena se oglašava kada brzina vazduha
opadne ispod 20 m/s.
Napomena: Sirena reaguje na podpritisak.
 Obrtni prekidač namestite na ispravan
prečnik usisnog creva.
Antistatički sistem
Kroz uzemljen priključni nastavak provode
se elektrostatički naboji. Na taj način se
sprečava nastajanje varnica i strujni udari
kod elektroprovodne opreme (opcija).
Suvo usisavanje
– Uređaj je opremljen flizelinskom
filterskom vrećicom sa ušicama za
zatvaranje, kataloški br. 6.907-480.0 (5
komada).
– Uređaj je opremljen sigurnosnom
vrećicom za otpad sa trakom za
zatvaranje, kataloški br. 6.596-886.0
(10 komada).
Napomena: Ovim uređajem mogu da se
usisavaju sve vrste prašine do klase M.
Upotreba vrećice za prašinu (za kataloški
br. vidi poglavlje "Filterski sistemi") je
propisana po zakonu.
Napomena: Uređaj je kao industrijski
usisivač prikladan za usisavanje, a kao
mobilni eliminator prašine za isisavanje
suve, nezapaljive prašine sa vrednostima
AGW većim ili jednakim 0,1 mg/m
– Za usisavanje fine prašine dodatno
mora da se koristi flizelinska filterska
vrećica, vrećica za otpad ili membranski
filter (poseban pribor).
Ugradnja flizelinske filterske vrećice
Slika
 Odglavite i skinite usisnu glavu.
 Nataknite flizelinsku filtersku vrećicu.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
Ugradnja vrećice za otpad
Slika
Napomena: Otvor vrećice za otpad mora
potpuno da se prevuče preko oivičenja
nastavka za usisavanje.
 Odglavite i skinite usisnu glavu.
 Nataknite vrećicu za otpad.
 Prevucite vrećicu za otpad preko posude.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
Ugradnja membranskog filtera
OPASNOST
Za usisavanje prašine opasne po zdravlje
ne sme se koristiti membranski filter.
Napomena: Pri radu bez flizelinske
filterske vrećice odnosno vrećice za otpad
može da se koristi membranski filter.
Slika
 Odglavite i skinite usisnu glavu.
– 3
SR
.
3
225

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: