Download  Print this page

Otklanjanje Smetnji - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

PAŽNJA
Opasnost od oštećenja! Za čišćenje ne
koristite silikonska sredstva za negu.
– Jednostavne radove održavanja i nege
možete obavljati sami.
– Spoljašnju površinu uređaja i
unutrašnju stranu posude trebalo bi
redovno brisati vlažnom krpom..
OPASNOST
Opasnost od prašine štetne po zdravlje. Za
vreme izvođenja radova na održavanju
(npr. zameni filtera) mora se nositi maska
za zaštitu disajnih organa P2 ili kvalitetnija,
a uz to i odelo za jednokratnu upotrebu.
Zamena pljosnatog naboranog
filtera
 Otvorite poklopac filtera.
 Izvadite pljosnati naborani filter.
 Stari pljosnati naborani filter bacite u
otpad u hermetički zatvorenoj kesici u
skladu sa zakonskim odredbama.
 Uklonite nakupljenu prljavštinu na strani
čistog vazduha.
 Umetnite nov pljosnati naborani filter.
 Zatvorite poklopac filtera tako da se
čujno uglavi.
Zamena flizelinske filterske vrećice /
vrećice za otpad
Zatvaranje usisnog priključka
Slika
 Zatvorite usisni priključak, vidi pod
"Mokro usisavanje".
Zamena flizelinske filterske vrećice
Slika
 Odglavite i skinite usisnu glavu.
 Flizelinsku filtersku vrećicu izvucite
unazad.
 Sklopite ušice za zatvaranje pa čvrsto
zatvorite flizelinsku filtersku vrećicu.
 Iskorišćenu flizelinsku filtersku vrećicu
bacite u otpad u hermetički zatvorenoj
kesici u skladu sa zakonskim
odredbama.
 Nataknite novu flizelinsku filtersku
vrećicu.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
Zamena vrećice za otpad
Slika
 Odglavite i skinite usisnu glavu.
 Prevucite vrećicu za otpad na gore.
 Otvor vrećice za otpad izvucite unazad
preko nastavka za usisavanje.
 Vrećicu za otpad zatvorite trakom za
zatvaranje ispod otvora tako da ne
propušta.
 Izvadite vrećicu za otpad.
 Vrećicu za otpad odložite u smeće u
skladu sa zakonskim odredbama.
 Nataknite novu vrećicu za otpad.
 Prevucite vrećicu za otpad preko
posude.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
Zamena membranskog filtera
Slika
 Odglavite i skinite usisnu glavu.
 Uklonite membranski filter.
 Navucite novi membranski filter preko
ivice posude.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
Čišćenje elektroda
 Odglavite i skinite usisnu glavu.
 Očistite elektrode četkom.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

Otklanjanje smetnji

OPASNOST
Uređaj pre svih radova na njemu isključite i
izvucite strujni utikač iz utičnice.
Napomena: U slučaju smetnje (npr.
kidanja filtera) morate odmah isključiti
uređaj. Pre ponovnog puštanja u rad treba
otkloniti smetnju.
Usisna tubina ne radi
 Proverite utičnicu i osigurač napajanja.
 Proverite strujni kabl, utikač, elektrode i
utičnicu uređaja.
 Uključite uređaj.
Usisna tubina se isključuje
 Ispraznite posudu.
– 7
SR
229

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: