Download  Print this page

Zaštita životne Sredine - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Pre prve upotrebe Vašeg
uređaja pročitajte ove originalno
uputstvo za rad, postupajte prema njemu i
sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za
sledećeg vlasnika.
- Pre prvog stavljanja u pogon obavezno
pročitajte sigurnosne napomene br.
5.956-249!
- U slučaju neuvažavanja radnog
uputstva i sigurnosnih napomena može
doći do oštećenja na uređaju i
opasnosti za rukovaoca i druge osobe.
- U slučaju oštećenja pri transportu
odmah obavestite prodavca.
Pregled sadržaja
Stepeni opasnosti . . . . . . . . . . SR
Namensko korišćenje . . . . . . . SR
Simboli na uređaju . . . . . . . . . SR
Sigurnosne napomene . . . . . . SR
Stavljanje u pogon . . . . . . . . . SR
Rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . SR
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . SR
Skladištenje. . . . . . . . . . . . . . . SR
Nega i održavanje . . . . . . . . . . SR
Otklanjanje smetnji . . . . . . . . . SR
Odlaganje u otpad. . . . . . . . . . SR
Garancija. . . . . . . . . . . . . . . . . SR
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . SR

Zaštita životne sredine

Ambalaža se može ponovo
preraditi. Molimo Vas da
ambalažu ne bacate u kućne
otpatke nego da je dostavite na
odgovarajuća mesta za ponovnu
preradu.
Stari uređaji sadrže vredne
materijale sa sposobnošću
recikliranja i treba ih dostaviti za
ponovnu preradu. Baterije, ulje i
slične materije ne smeju dospeti
u životnu sredinu. Stoga Vas
molimo da stare uređaje
odstranjujete preko primerenih
sabirnih sistema.
Napomene o sastojcima (REACH)
Aktuelne informacije o sastojcima možete
pronaći na stranici:
www.kaercher.com/REACH
Stepeni opasnosti
OPASNOST
1
Ukazuje na neposredno preteću opasnost
1
koja dovodi do teških telesnih povreda ili
1
smrti.
2
UPOZORENJE
2
Ukazuje na eventualno opasnu situaciju
2
koja može dovesti do teških telesnih
3
povreda ili smrti.
5
OPREZ
6
Napomena koja ukazuje na eventualno
6
opasnu situaciju, koja može izazvati lakše
6
telesne povrede.
7
PAŽNJA
8
Napomena koja ukazuje na eventualno
8
opasnu situaciju koja može izazvati
8
materijalne štete.
Namensko korišćenje
9
10
- Ovaj usisivač je namenjen za mokro i
suvo usisavanje podnih i zidnih
površina.
- Uređaj je prikladan za usisavanje suve,
nezapaljive prašine štetne po zdravlje
na mašinama i uređajima; klasa prašine
M shodno EN 60 335-2-69.
Ograničenje: Ne smeju se usisavati
kancerogene materije, osim drvenih
opiljaka.
- Ovaj uređaj je prikladan za
profesionalnu primjenu, npr. u hotelima,
školama, bolnicama, fabrikama,
prodavnicama, kancelarijama i ostalim
poslovnim prostorima.
- 1
SR
223

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: