Download  Print this page

Segítség üzemzavar Esetén - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

FIGYELEM
Sérülésveszély! Ne használjon szilikon tar-
talmú ápolószert a tisztításhoz.
– Az egyszerű karbantartási- és ápolási
munkákat magunk is elvégezhetjük.
– A készülék felületét és a tartály belsejét
célszerű nedves ruhával rendszeresen
megtisztítani.
VESZÉLY
Veszély egészségre ártalmas por által.
Karbantartási munkáknál (pl. szűrőcsere)
P2 vagy annál jobb minőségű védőálarcot
és egyszer használatos ruházatot kell vi-
selni.
Összehajtható szűrő cseréje
 Nyissa ki a szűrőfedelet.
 Lapos harmonikaszűrőt kivenni.
 Az elhasznált lapos harmonikaszűrőt a
törvényes rendelkezéseknek megfele-
lően pormentesen zárt zsákban ártal-
matlanítsuk.
 Távolítsa el a tisztalevegő-oldalon ke-
letkezett piszkot.
 Az új motorvédő szűrőt behelyezni.
 Zárja be a szűrőfedelet, amelynek hall-
hatóan helyére kell kattannia.
A textil porzsák/szemeteszsák
cseréje
A szívócsatlakozás elzárása
Ábra
 A szívócsatlakozást elzárni, lásd ned-
ves porszívózás.
A textil porzsák cseréje
Ábra
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 A textil porzsákot hátrafele kihúzni.
 Hajtsa be a zárófület és szorosan zárja
le a textil porzsákot.
 Az elhasznált textil porzsákot a törvé-
nyes rendelkezéseknek megfelelően
pormentesen zárt zsákban ártalmatla-
nítsuk.
 Az új textil porzsákot felhelyezni.
 Helyezze vissza és biztosítsa a szívófe-
jet.
Szemeteszsák cseréje
Ábra
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 A szemeteszsákot felhajtani.
 A szemeteszsák nyílását a szívótá-
masztékokon át hátrafelé kihúzni.
 A szemeteszsákot a zárszalaggal a nyí-
lás alatt szorosan lezárni.
 Vegye ki a szemeteszsákot.
 A szemeteszsákot a törvényi előírások-
nak megfelelően távolítsa el.
 Az új szemeteszsák felhelyezése.
 Az eldobható porzsákot a tartályra vis-
szahajtani.
 Helyezze vissza és biztosítsa a szívófe-
jet.
A membránszűrő cseréje
Ábra
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 Távolítsa el a membránszűrőt.
 Az új membránszűrőt húzza rá a tartály
peremére.
 Helyezze vissza és biztosítsa a szívófe-
jet.
Elektródok tisztítása
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 Az elektródokat kefével tisztítsa meg.
 Helyezze vissza és biztosítsa a szívófe-
jet.
Segítség üzemzavar esetén
VESZÉLY
A készüléken történő bármiféle munka előtt
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a há-
lózati csatlakozót.
Megjegyzés: Ha üzemzavar (pl. szűrőát-
szakadás) lép fel, a készüléket azonnal le
kell kapcsolni. Mielőtt a készüléket újból
üzembe vennénk, meg kell szüntetni az
üzemzavart.
– 7
HU
159

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: