Download  Print this page

Elementy Urządzenia; Symbole Na Urządzeniu; Wskazówki Bezpieczeństwa - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Urządzenie przeznaczone jest do za-
stosowania profesjonalnego, np. w ho-
telach, szkołach, szpitalach, fabrykach,
sklepach, biurach i pomieszczeniach
wynajmowanych.
Elementy urządzenia
1 Elektrody
2 Wąż ssący
3 Wylot powietrza, powietrze robocze
4 Ryglowanie głowicy ssącej
5 Wlot powietrza, powietrze chłodzące
silnik
6 Głowica ssąca
7 Zbiornik na zanieczyszczenia
8 Złączka
9 Pałąk z rolkami skrętnymi
10 Kółko skrętne
11 Króciec ssący
12 Ssawka podłogowa
13 Rura ssąca
14 Pokrętło do regulacji średnicy wężyka
do zasysania
15 Hak kablowy
16 Pokrywa filtra
17 Uchwyt do noszenia
18 Uchwyt do prowadzenia
19 Podziałka średnicy wężyka do zasysa-
nia
20 Krzywak
21 Pokrętło mocy ssania (min-max)
22 Kontrolka
23 Gniazdko
24 Automatyczny system oczyszczania fil-
tra
25 Wyłącznik główny
26 Płaski filtr falisty
27 Czyszczenie filtra
28 Uchwyt na dyszę podłogową
29 Wąż spustowy
30 Uchwyt na rury ssące
31 Uchwyt na dyszę szczelinową
32 Kabel sieciowy
33 Tabliczka identyfikacyjna
184
Symbole na urządzeniu
M
OSTRZEŻENIE: W urządzeniu znajdują
się pyły szkodliwe dla zdrowia. Opróżnie-
nia, przeglądu i konserwacji, jak również
usunięcia worka z anieczyszczeniami
może dokonać tylko uprawniony specjali-
sta wyposażony w odpowiednie środki
ochrony osobistej. Nie wolno włączać
urządzenia przed zainstalowaniem kom-
pletnego systemu filtrów i sprawdzeniem
prawidłowości działania systemu kontroli
napełnienia.
PES
PTFE
Wskazówki bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO
– W przypadku odprowadzania powietrza
z urządzenia do pomieszczenia w po-
mieszczeniu musi być zapewniony wy-
starczający wskaźnik wymiany powie-
trza L. W celu zachowania wymaga-
nych wartości granicznych strumień ob-
jętości powietrza zwrotnego może
wynosić maksymalnie 50% strumienia
objętości powietrza świeżego (kubatura
pomieszczenia V
powietrza L
nia obowiązuje: L
– 2
PL
!
Płaski filtr falisty
Nr katalogowy 6.904-367.0
Płaski filtr falisty (PES)
Nr katalogowy 6.904-360.0
Płaski filtr falisty (PTFE)
Nr katalogowy 6.907-455.0
Worek na odpady
Nr katalogowy 6.596-886.0
x wskaźnik wymiany
R
). Bez specjalnego wietrze-
W
=1h
.
–1
W
M

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: