Download  Print this page

Maskinelementer; Symboler På Maskinen; Sikkerhedsanvisninger - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Maskinelementer

1 Elektroder
2 Sugeslange
3 Luftudtag, arbejdsluft
4 Sugehovedets låsemekanisme
5 Luftindtag, motor-køleluft
6 Sugehoved
7 Snavsbeholder
8 Tilslutningsmuffe
9 Styrerullebøjle
10 Styringsrulle
11 Sugestuds
12 Gulvmundstykke
13 Sugerør
14 Drejekontakt til sugeslangens diameter
15 Kabelkrog
16 Filterdæksel
17 Bæregreb
18 Bøjle
19 Skala til sugeslangens diameter
20 Bøjet rørstykke
21 Drejeregulator til sugeeffekt (min-max)
22 Kontrollampe
23 Stikkontakt
24 Automatisk filterrensning
25 Hovedafbryder
26 Fladt foldefilter
27 Rengøring af filter
28 Holder til gulvdyse
29 Aftapningsslange
30 Holder til sugerør
31 Holder til fugedysen
32 Netkabel
33 Typeskilt
Symboler på maskinen
M
ADVARSEL: Dette apparat indeholder
sundhedsfarligt støv. Tømning og vedlige-
holdelse, inklusive fjernelse af støvposen.
må kun udføres af sagkyndige personer.
Benyt personligt beskyttelsesudstyr. Tænd
først apparatet, når det komplette filtersy-
stem er installeret, og funktionen af volu-
menstrømkontrollen er kontrolleret.
PES
PTFE

Sikkerhedsanvisninger

FARE
– Hvis returluften føres tilbage i rummet,
skal der være en tilstrækkelig høj luft-
skifterate L i lokalet. For at overholde de
påkrævede grænseværdier, må den til-
bageførte volumenstrøm max.. udgøre
50 % af friskluftvolumenstrømmen
(rumvolumen V
Uden særlige udluftningstiltag gælder
følgende: L
– Brug af apparatet og stofferne, for hvil-
ke apparatet skal anvendes, inklusive
den sikre metode til at bortskaffe de op-
sugede materialer, må kun gennemfø-
res af trænet personale.
– 2
DA
!
Fladt foldefilter
Bestillingsnr. 6.904-367.0
Fladt foldefilter (PES)
Bestillingsnr. 6.904-360.0
Fladt foldefilter (PTFE)
Bestillingsnr. 6.907-455.0
Bortskaffelsespose
Bestillingsnr. 6.596-886.0
x luftskifterate L
R
=1h
.
–1
S
M
).
S
81

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: