Download  Print this page

Транспортування - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Вказівка: Пилосос вмикається і вими-
кається електричним інструментом авто-
матично.
Вказівка: Запізнення розгону пилососу
становить до 0,5 секунди, час роботи за
інерцією - до 15 секунд.
Вказівка: Споживана потужність елек-
тричних інструментів зазначена в розділі
"Технічні дані".
Малюнок
 Розмір адаптера для інструментів
підігнати під розмір вузла підключен-
ня електричного інструменту.
Малюнок
 Зняти коліно на всмоктувальному
шлангові.
 Встановити на всмоктувальному
шлангу адаптер для інструментів.
Малюнок
 Підключити адаптер до електроін-
струменту.
Вказівка: Необхідні різні поперечні
розрізи всмоктувального шлангу, щоб
зробити можливим приєднання до різьби
приладів.
 На поворотному перемикачі встано-
вити мінімальний рівень потоку по-
вітря для поперечного розрізу всмок-
тувального шлангу.
Шкала відображає поперечний розріз
всмоктувального шлангу.
Вказівка: Для користуванням приладом
як очищувачем нестаціонарних підпри-
ємств (прилад ввімкнутий в розетку) по-
трібно налаштувати вмонтований контр-
ольний пристрій на увімкнутому приладі
(генератор пилу). Це означає, що при не-
повному поглинанні пилу при необхідній
об'ємній витраті 20 м/с користувач буде
попереджений про це.
Автоматичне очищення фільтра
Прилад має новий пристрій очищення
фільтра, який особливо ефективний при
роботі з дрібним пилом. При цьому за
допомогою подачі повітря кожні 15 се-
кунд відбувається автоматичне чищення
складчастого фільтра (пульсуючий звук).
Вказівка: Автоматичне чищення філь-
тру завершиться самостійно.
Вказівка: Вмикання та вимикання авто-
матичного чищення фільтру можливо
тільки при включеному пристрої.
– Вимкнути автоматичне очищення
фільтра:
 Натиснути на перемикач. Погасне зе-
лена контрольна лампочка на вими-
качі.
– Увімкнути автоматичне очищення
фільтра:
 Знову натиснути на перемикач. Заго-
риться зелена контрольна лампа на
вимикачеві.
Вимкнути пристрій
 Вимкнути пристрій через головний
вмикач.
 Вітягніть мережеву штепсельну вил-
ку.
Після кожного використання
 Випорожнити резервуар.
 Очистити прилад зовні та всередині
за допомогою пилососа та протерти
його вологим рушником.
Зберігати пристрій
Малюнок
 Зберігати всмоктувальний шланг і
мережевий шнур, як вказано на ма-
люнку.
 Зберігайте пристрій у сухому при-
міщенні та захищайте від недозволе-
ного використання.
Транспортування
ОБЕРЕЖНО
Небезпека отримання травм та уш-
коджень! При транспортуванні слід
звернути увагу на вагу пристрою.
 Закрити всмоктувальний отвір, див.
Чищення в вологому режимі.
 Вийняти всмоктувальну трубку з на-
садкою для підлоги із тримача. Для
перенесення пристрою його необхід-
но брати за рукоятку та всмоктуваль-
ну трубку, не за буксирну скобу.
– 6
UK
279

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: