Download  Print this page

Ступінь небезпеки - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Перед першим застосуванням
вашого пристрою прочитайте
цю оригінальну інструкцію з експлуата-
ції, після цього дійте відповідно неї та
збережіть її для подальшого користуван-
ня або для наступного власника.
- Перед першим використанням на ви-
робництві обов'язково прочитайте
вказівки з техніки безпеки № 5.956-
249.
- Неслідування інструкції з експлуата-
ції та брошурі з правил безпеки може
призвести до пошкодження пристрою
та небезпеки для користувача та ін-
ших людей.
- Якщо виникають ошкодження при
транспортуванні, негайно повідомте
про це продавця.
Захист навколишнього сере-
довища . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
Правила безпеки . . . . . . . . . . UK
Експлуатація . . . . . . . . . . . . . UK
Транспортування . . . . . . . . . . UK
Зберігання . . . . . . . . . . . . . . . UK
док . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
Утилізація. . . . . . . . . . . . . . . . UK
Гарантія . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
Технічні характеристики . . . . UK
274
Перелік
Захист навколишнього
Матеріали упаковки піддають-
ся переробці для повторного
використання. Будь ласка, не
викидайте пакувальні матеріа-
ли разом із домашнім сміттям,
віддайте їх для на переробку.
Старі пристрої містять цінні
матеріали, що можуть викори-
стовуватися повторно. Бата-
реї, мастило та схожі матеріа-
ли не повинні потрапити у на-
вколишнє середовище. Тому,
будь ласка, утилізуйте старі
пристрої за допомогою спе-
ціальних систем збору сміття.
Інструкції із застосування компонен-
тів (REACH)
Актуальні відомості про компоненти на-
1
ведені на веб-вузлі за адресою:
1
www.kaercher.com/REACH
2

Ступінь небезпеки

2
2
НЕБЕЗПЕКА
3
Для небезпеки, яка безпосередньо за-
3
грожує та призводить до тяжких
5
травм чи смерті.
6
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
7
Для потенційно можливої небезпечної
ситуації, що може призвести до тяж-
7
ких травм чи смерті.
ОБЕРЕЖНО
8
Вказівка щодо потенційно небезпечної
9
ситуації, яка може спричинити отри-
9
мання легких травм.
10
УВАГА
Вказівка щодо можливої потенційно не-
10
безпечній ситуації, що може спричини-
11
ти матеріальні збитки.
- 1
UK
середовища

Advertisement

Table of Contents

   Related Content for Kärcher NT 55/1 Tact Te M

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: