Download  Print this page

Otklanjanje Smetnji - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Zamjena plosnatog naboranog filtra
 Otvorite poklopac filtra.
 Izvadite plosnati naborani filtar.
 Rabljeni plosnati naborani filtar zbrinite
u hermetički zatvorenoj vrećici u skladu
sa zakonskim odredbama.
 Uklonite nakupljenu prljavštinu na strani
čistog zraka.
 Umetnite nov plosnati naborani filtar.
 Zatvorite poklopac filtra tako da čujno
dosjedne.
Zamjena flizelinske filtarske vrećice
/ vrećice za zbrinjavanje otpada
Zatvaranje usisnog priključka
Slika
 Zatvorite usisni priključak, vidi "Mokro
usisavanje".
Zamjena flizelinske filtarske vrećice
Slika
 Otkvačite i skinite usisnu glavu.
 Flizelinsku filtarsku vrećicu izvucite pre-
ma natrag.
 Sklopite ušice za zatvaranje i čvrsto za-
tvorite flizelinsku filtarsku vrećicu.
 Rabljenu flizelinsku filtarsku vrećicu odlo-
žite u otpad u hermetički zatvorenoj vreći-
ci u skladu sa zakonskim odredbama.
 Nataknite novu flizelinsku filtarsku vre-
ćicu.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
Zamjena vrećice za zbrinjavanje otpada
Slika
 Otkvačite i skinite usisnu glavu.
 Prevucite vrećicu za zbrinjavanje otpa-
da prema gore.
 Otvor vrećice za zbrinjavanje otpada
izvucite prema natrag preko nastavka
za usis.
 Vrećicu za zbrinjavanje otpada zatvori-
te trakom za zatvaranje ispod otvora
tako da ne propušta.
 Izvadite vrećicu za zbrinjavanje otpada.
 Vrećicu za zbrinjavanje otpada odložite
u otpad sukladno zakonskim odredba-
ma.
 Nataknite novu vrećicu za zbrinjavanje
otpada.
 Prevucite vrećicu za zbrinjavanje otpa-
da preko spremnika.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
Zamjena membranskog filtra
Slika
 Otkvačite i skinite usisnu glavu.
 Uklonite membranski filtar.
 Navucite novi membranski filtar preko
ruba spremnika.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
Čišćenje elektroda
 Otkvačite i skinite usisnu glavu.
 Elektrode očistite četkom.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

Otklanjanje smetnji

OPASNOST
Uređaj prije svih radova na njemu isključite
i izvucite strujni utikač iz utičnice.
Napomena: U slučaju smetnje (npr. trga-
nja filtra) morate odmah isključiti uređaj.
Prije ponovnog puštanja u rad treba otklo-
niti smetnju.
Usisna tubina ne radi
 Provjerite utičnicu i osigurač napajanja.
 Provjerite strujni kabel, strujni utikač,
elektrode i utičnicu uređaja.
 Uključite uređaj.
Usisna tubina se isključuje
 Ispraznite spremnik.
Usisna turbina se nakon pražnjenja
spremnika ne da ponovo pokrenuti
 Isključite uređaj, pričekajte 5 s te ga na-
kon tih 5 s ponovo uključite.
 Elektrode i prostor između njih očistite
četkom.
– 7
HR
219

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: