Download  Print this page

Eb Atitikties Deklaracija - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

EB atitikties deklaracija

Šiuo pareiškiame, kad toliau aprašyto apa-
rato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką
išleistas modelis atitinka pagrindinius EB
direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos
reikalavimus. Jei mašinos modelis keičia-
mas su mumis nepasitarus, ši deklaracija
nebegalioja.
Gaminys:
Drėgno ir sauso valymo siur-
blys
Tipas:
1.146-xxx
Specialios EB direktyvos:
2006/42/EB (+2009/127/EB)
2004/108/EB
2011/65/ES
Taikomi darnieji standartai:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Taikomi nacionaliniai standartai:
-
5.957-652
Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduo-
tuvės vadovybės.
CEO
Head of Approbation
Dokumentaciją tvarkyti įgaliotas asmuo:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faksas: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
272
– 9
LT

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: