Download  Print this page

Cihaz Elemanları; Cihazdaki Semboller; Güvenlik Uyarıları - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Cihaz elemanları
1 Elektrotlar
2 Emme hortumu
3 Hava çıkışı, çalışma havası
4 Süpürge kafasının kilidi
5 Hava girişi, motor soğutma havası
6 Emme başlığı
7 Zbiornik na zanieczyszczenia
8 Bağlantı manşonu
9 Manevra tekerleği kolu
10 Yönlendirme makarası
11 Emme ağzı
12 Taban memesi
13 Vakum borusu
14 Süpürme hortumu kesiti döner şalteri
15 Kablo kancası
16 Filtre kapağı
17 Taşıma kolu
18 İtme yayı
19 Süpürme hortumu kesitinin cetveli
20 Manifold
21 Süpürme gücü döner ayar düğmesi
(min-maks)
22 Kontrol lambası
23 Priz
24 Otomatik filtre temizleme
25 Ana şalter
26 Yatık filtre
27 Filtre temizliği
28 Zemin memesi tutucusu
29 Tahliye hortumu
30 Süpürme boruları tutucusu
31 Derz memesi tutucusu
32 Elektrik kablosu
33 Tip levhası
132

Cihazdaki semboller

M
UYARi: Bu cihaz sağlığa zararlı tozlar içier-
mektedir Boşaltma bakım / onarım ve toz
torbalarının atılması sadece uygun koruyu-
cu elbise giymiş, konunun uzmanı kişiler
tarafından yapılması gerekir. Bütün filitre
sistemi yerine yerleştirilmeden ve akım
hacminin fonksiyonlarının kontrolü yapıl-
madan cihazı kesinlikle çalıştırmayınız.
PES
PTFE
Güvenlik uyarıları
TEHLIKE
– Eğer artık hava odaya geri iletiliyorsa
odada yeterli düzeyde bir hava değiştir-
me oranı L mevcut olmalıdır. Sınır de-
ğerlerine uyabilmek için; geri verilen
hava akımı azami, temiz hava akımının
% 50 'si olması (oda hacmi V
değişim oranı L
bir havalandırma önlemi olmaması ha-
linde geçerli olan koşul: L
– Toplanan materyalin güvenli şekilde
tasfiye edilmesi yöntemi dahil olmak
üzere, cihaz ve cihaz için kullanılması
gereken maddeler sadece eğitimli per-
sonel tarafından kullanılmalıdır.
– 2
TR
!
Yatık filtre
Sipariş No.
6.904-367.0
Yassı katlama filtresi (PES)
Sipariş No.
6.904-360.0
Yatık filtre (PTFE)
Sipariş No.
6.907-455.0
Boşaltma torbası
Sipariş No.
6.596-886.0
R
) gereklidir. Herhangi
W
=1h
W
M
x hava
.
–1

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: