Download  Print this page

Μεταφορά; Αποθήκευση; Φροντίδα και συντήρηση - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Φύλαξη της συσκευής
Εικόνα
 Φυλάξτε το σωλήνα αναρρόφησης και
το καλώδιο τροφοδοσίας σύμφωνα με
τις εικόνες.
 Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό
χώρο και ασφαλίστε την ώστε να μην
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναρ-
μόδια άτομα.
Μεταφορά
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά
τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της
συσκευής.
 Σφράγισμα σύνδεσης αναρρόφησης,
βλ. υγρή αναρρόφηση.
 Βγάλτε το σωλήνα αναρρόφησης με το
ακροφύσιο δαπέδου από το στήριγμα.
Για να μεταφέρετε τη συσκευή, κρατή-
στε την από τη λαβή μεταφοράς και το
σωλήνα αναρρόφησης, και όχι από τη
λαβή ώθησης.
 Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλί-
στε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολί-
σθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες
οδηγίες.
Αποθήκευση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά
την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος
της συσκευής.
Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται
μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
Φροντίδα και συντήρηση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε
το φις από την πρίζα.
Οι μηχανές ελέγχου σκόνης είναι συστήμα-
τα ασφαλείας για την πρόληψη ή αποφυγή
κινδύνων υπό την έννοια του BGV A1.
– Για να γίνει συντήρηση της συσκευής
από το χρήστη, η συσκευή πρέπει να
αποσυναρμολογηθεί, να καθαριστεί και
να συντηρηθεί, εφόσον αυτό είναι δυνα-
τό να γίνει, χωρίς να προκληθεί κατά τη
συντήρηση κίνδυνος για το προσωπικό
συντήρησης και για άλλα άτομα. Πριν
από την αποσυναρμολόγηση πρέπει να
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστα-
σίας που περιλαμβάνουν και απολύ-
μανση. Πρέπει να ληφθούν κατάλληλα
μέτρα πρόληψης για εξαερισμό με φιλ-
τράρισμα στο χώρο όπου αποσυναρ-
μολογείται η συσκευή, να γίνει καθαρι-
σμός των επιφανειών συντήρησης και
να υπάρχει κατάλληλη προστασία του
προσωπικού.
– Το εξωτερικό της συσκευής θα πρέπει
να καθαριστεί από τοξικές ουσίες με
αναρρόφηση σκόνης και να σκουπιστεί
καλά, ή να γίνει επεξεργασία του με στε-
γανοποιητικό μέσο, πριν απομακρυνθεί
από την επικίνδυνη περιοχή. Όλα τα
εξαρτήματα της συσκευής πρέπει να
θεωρούνται ακάθαρτα, όταν απομακρύ-
νονται από την επικίνδυνη περιοχή. Να
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να
μην διαφύγει η σκόνη.
– Κατά την εκτέλεση των εργασιών συ-
ντήρησης και επισκευής πρέπει να πε-
ταχτούν όλα τα ακάθαρτα αντικείμενα
που δεν καθαρίστηκαν ικανοποιητικά.
Παρόμοια αντικείμενα πρέπει να απορ-
ρίπτονται σε αδιαπέραστες από την
υγρασία σακούλες, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς για τη διάθεση
παρόμοιων απορριμμάτων.
– Κατά τη μεταφορά και τη συντήρηση
της συσκευής, το στόμιο αναρρόφησης
πρέπει να σφραγίζεται με τη μούφα
σύνδεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα συστήματα ασφαλείας για την πρόληψη
κινδύνων πρέπει να συντηρούνται τακτικά.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχονται από
τον κατασκευαστή ή από αρμόδιο άτομο
σχετικά με την ασφαλή και άψογη λειτουρ-
γία τους τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
Θα πρέπει να ελέγχεται π.χ. η στεγανότητα
της συσκευής, ενδεχόμενη φθορά του φίλ-
τρου, η λειτουργία των διατάξεων ελέγχου.
– 7
EL
125

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: