Download  Print this page

Ez Izjava O Usklađenosti - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

EZ izjava o usklađenosti
Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj za-
misli i konstrukciji te kod nas korištenoj
izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i
zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže
navedenim direktivama Europske Zajedni-
ce. Ova izjava gubi valjanost u slučaju iz-
mjene stroja koja nisu ugovorene s nama.
Proizvod:
Usisavač za mokru i suhu pr-
ljavštinu
Tip:
1.146-xxx
Odgovarajuće smjernice EZ:
2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2004/108/EZ
2011/65/EU
Primijenjene usklađene norme:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Primijenjeni nacionalni standardi:
-
5.957-652
Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem
poslovodstva.
CEO
Head of Approbation
Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks:+49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
– 9
HR
221

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: