Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 226

Hide thumbs

Advertisement

 Navucite membranski filter (poseban
pribor) preko ivice posude.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
Prelazak sa mokrog na suvo usisavanje
PAŽNJA
Pri prelasku sa mokrog na suvo
usisavanje obratite pažnju na sledeće:
Usisavanje suve prašine sa mokrim
filterskim elementom može dovesti do
začepljenja filtera i time ga učiniti
neupotrebljivim.
 Mokri filter pre upotrebe zamenite
suvim.
 Po potrebi zamenite filter na način
opisan po tačkom "Nega i održavanje".
Napomena: Pri stalnom korišćenju opcije
mokrog usisavanja, preporučuje se
primena PES pljosnatog naboranog filtera
(vidi pod "Filterski sistemi").
Mokro usisavanje
OPASNOST
Prilikom mokrog usisavanja ne sme da se
usisava prašina opasna po zdravlje.
Ugradnja gumenog nastavka
Slika
 Skinite četke sa uređaja.
 Ugradite gumenu traku.
Napomena: Hrapava strana gumene trake
mora biti okrenuta prema spolja.
Zatvaranje usisnog priključka
Slika
 Priključnu obujmicu precizno umetnite u
usisni priključak.
 Ugurajte priključnu obujmicu do kraja.
Skidanje flizelinske filterske vrećice
Slika
 Odglavite i skinite usisnu glavu.
 Flizelinsku filtersku vrećicu izvucite
unazad.
 Sklopite ušice za zatvaranje pa čvrsto
zatvorite flizelinsku filtersku vrećicu.
 Iskorišćenu flizelinsku filtersku vrećicu
bacite u otpad u hermetički zatvorenoj
kesici u skladu sa zakonskim
odredbama.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
226
– Za usisavanje mokre prljavštine
prethodno se mora skinuti flizelinska
filterska vrećica.
Uklanjanje vrećice za otpad
Slika
 Odglavite i skinite usisnu glavu.
 Prevucite vrećicu za otpad na gore.
 Otvor vrećice za otpad izvucite unazad
preko nastavka za usisavanje.
 Vrećicu za otpad zatvorite trakom za
zatvaranje ispod otvora tako da ne
propušta.
 Izvadite vrećicu za otpad.
 Vrećicu za otpad odložite u smeće u
skladu sa zakonskim odredbama.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
– Za usisavanje mokre prljavštine
prethodno se uvek mora skinuti vrećica
za otpad.
Uklanjanje membranskog filtera
Slika
 Odglavite i skinite usisnu glavu.
 Uklonite membranski filter.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
– Za usisavanje mokre prljavštine
prethodno se uvek mora skinuti
membranski filter (poseban pribor).
Ispuštanje prljave vode
Slika
 Prljavu vodu ispustite kroz ispusno crevo.
Opšte
– Pri usisavanju mokre prljavštine
sisaljkom za tekstilni nameštaj ili usisnim
nastavkom za fuge, odnosno za vreme
usisavanja vode iz nekog spoljašnjeg
suda preporučljivo je isključiti funkciju
"Automatsko čišćenje filtera".
– Čim se dostigne maksimalna
napunjenost tečnošću, uređaj se
automatski isključuje.
– U slučaju neprovodnih tečnosti (kao
što su na primer emulzije za hlađenje
bušilica, ulja i masti) uređaj se ne
isključuje kada se napuni. U tom
slučaju se napunjenost mora stalno
proveravati, a posudu treba redovno
prazniti.
– 4
SR

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: