Download  Print this page

Pomoč Pri Motnjah - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Menjava filtrske vrečke iz koprene /
vrečke za odpadke
Zapiranje sesalnega priključka
Slika
 Za zapiranje sesalnega priključka glejte
mokro sesanje.
Menjava flis filtrske vrečke
Slika
 Deblokirajte in snemite sesalno glavo.
 Flis filtrsko vrečko izvlecite nazaj.
 Zapiralno vezico prepognite in flis filtr-
sko vrečko tesno zaprite.
 Rabljeno filtrsko vrečko iz koprene od-
stranite v hermetično zaprti vrečki v
skladu z zakonskimi določili.
 Nataknite novo flis filtrsko vrečko.
 Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.
Menjava vrečke za odpadke
Slika
 Deblokirajte in snemite sesalno glavo.
 Vrečko za odpadke obrnite navzgor.
 Odprtino vrečke za odpadke izvlecite
nazaj preko sesalnega nastavka.
 Vrečko za odpadke pod odprtino tesno
zaprite z zapiralnim trakom.
 Izvlecite vrečko za odpadke.
 Vrečko za odpadke odvrzite v skladu z
zakonskimi določili.
 Nataknite novo vrečko za odpadke.
 Vrečko za odpadke poveznite čez po-
sodo.
 Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.
Zamenjava membranskega filtra
Slika
 Deblokirajte in snemite sesalno glavo.
 Odstranite membranski filter.
 Novi membranski filter potegnite čez
rob posode.
 Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.
Čiščenje elektrod
 Deblokirajte in snemite sesalno glavo.
 Elektrode očistite s krtačo.
 Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.
Pomoč pri motnjah
NEVARNOST
Pred vsemi deli na napravi, izklopite napra-
vo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
Opozorilo: V primeru motnje (npr. zloma
filtra) se mora naprava takoj izklopiti. Pred
vnovičnim zagonom je treba motnjo odpra-
viti.
Sesalna turbnina ne teče
 Preverite vtičnico in varovalko oskrbe z
električnim tokom.
 Preverite omrežni kabel, omrežni vtič,
elektrode in vtičnico naprave.
 Vklopite napravo.
Sesalna turbina se izklopi
 Izpraznite posodo.
Sesalna turbina po praznjenju
zbiralnika ne zažene
 Sesalnik izklopite in počakajte 5 se-
kund, nato ga ponovno vklopite.
 Elektrode ter vmesni prostor elektrod
očistite s krtačo.
Sesalna moč upada
 Odstranite zamašitev iz sesalne šobe,
sesalne cevi, gibke sesalne cevi ali plo-
ščato nagubanega filtra.
 Zamenjajte napolnjeno flis filtrsko vreč-
ko.
 Zamenjajte napolnjeno vrečko za od-
padke.
 Pravilno zaskočite pokrov filtra.
 Membranski filter (posebni pribor) oči-
stite pod tekočo vodo oz. zamenjajte.
 Zamenjajte ploski nagubani filter.
 Preverite tesnost gibke izpustne cevi.
Izstopanje prahu med sesanjem
Slika
 Preverite/popravite pravilen položaj
vgradnje ploskega nagubanega filtra.
 Zamenjajte ploski nagubani filter.
– 7
SL
179

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: