Download  Print this page

Prvky Přístroje; Symboly Na Zařízení; Bezpečnostní Pokyny - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Prvky přístroje
1 Elektrody
2 Sací hadice
3 Vývod vzduchu, pracovní vzduch
4 Uzamčení sací hlavy
5 Přívod vzduchu, Chladicí vzduch v mo-
toru
6 Vysávací hlavice
7 Nádoba na nečistoty
8 Přípojné hrdlo
9 Držák koleček
10 Řídicí válec
11 Sací hrdlo
12 Hubice na čištění podlah
13 Sací hubice
14 Otočný spínač pro nastavení průměru
sací hadice
15 Kabelový hák
16 Kryt filtru
17 Držadlo
18 Posuvné rameno
19 Stupnice průměrů saci hadice
20 Násadka
21 Otočný regulátor pro nastavení sacího
výkonu (min-max).
22 Kontrolka
23 Zásuvka
24 Automatické čištění filtru
25 Hlavní spínač
26 Plochý skládaný filtr
27 Čištění filtru
28 Držák na podlahovou hubici
29 Vypouštěcí hadice
30 Držák na sací trubku
31 Držák na štěrbinovou hubici
32 Sít'ový kabel
33 typový štítek
164
Symboly na zařízení
M
UPOZORNĚNÍ: Tento vysavač obsahuje
prach ohrožující zdraví. Vyprázdnění a
údržbu, včetně odstranění pytlíkového Ia-
pače prachu smí provádět pouze odborný
personál, který nosí vhodné osobní
ochranné vybavení. Vysavač nezapínejte
pokud není nainstalován kompletní filtrační
systém a přezkoušena funkce kontroly ob-
jemového proudu vzduchu.
PES
PTFE
Bezpečnostní pokyny
NEBEZPEČÍ
– Je-li odfuk ze zařízení vyveden zpět do
místnosti, musí být v místnosti zajištěna
dostatečně rychlá výměna vzduchu V.
Aby byly dodrženy požadované limitní
hodnoty, může objemový průtok přivádě-
ný zpět představovat nanejvýše 50% z
celkového objemového průtoku čerstvé-
ho vzduchu (objem místnosti O
lost výměny vzduchu V
větracích opatření platí: V
– Používání zařízení a látek, na které má
být zařízení použito, včetně bezpečné-
ho postupu pro odstraňování nahroma-
děného materiálu, je dovoleno jen vy-
školenému personálu.
– 2
CS
!
Plochý skládaný filtr
Objednací č. 6.904-367.0
Plochý skládaný filtr (PES)
Objednací č. 6.904-360.0
Plochý skládaný filtr (PTFE)
Objednací č. 6.907-455.0
Sáček na likvidaci odpadu
Objednací č. 6.596-886.0
). Bez zvláštních
V
=1 h
-1
V
M
x rych-
M
.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: