Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 212

Hide thumbs

Advertisement

Sieťové napätie
Frekvencia
Max. výkon
Menovitý výkon
Objem nádoby
Plniace množstvo kvapaliny
Množstvo vzduchu (max.)
Podtlak (max.)
Výkonové charakteristiky elektrických nástrojov
Plocha filtra s plochými záhybmi
Druh krytia
Krytie
Prípojka nasávacej hadice
Dĺžka x Šírka x Výška
Typická prevádzková hmotnosť
Teplota okolia
Relatívna vlhkosť vzduchu
Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-69
Hlučnosť L
pA
Nebezpečnosť K
Hodnota vibrácií v ruke/ramene
Nebezpečnosť K
Sieťový ká-
H07RN-F 3x1,5 mm
bel
Čís. dielu
EU
6.649-385.0 7,5 m
212
Technické údaje
pA
2
Dĺžka kábla
V
Hz
W
W
l
l
m
/h
3
kPa (mbar)
W
m
2
--
--
mm
mm
kg
°C
%
dB(A)
dB(A)
m/s
2
m/s
2
– 10
SK
NT 55/1 Tact Te M
220-240
1~ 50-60
1380
1200
54
40
190
24,0 (240)
100-2200
0,6
IPX4
I
58
580 x 380 x 870
17,5
-10...+40
30-90
69
1
<2,5
0,2

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: