Download  Print this page

Допомога у випадку непола - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Замініть фільтрувальний пакет з
нетканого матеріалу/мішок для
збору відходів
Закрити всмоктувальний отвір
Малюнок
 Закрити всмоктувальний отвір, див.
Чищення в вологому режимі.
Заміна фільтрувального пакету з
нетканого матеріалу
Малюнок
 Висвободіть та зніміть всмоктуючу
головку.
 Потягнути фільтрувальний пакет з
нетканого матеріалу вниз та зняти
його.
 Скласти затискну накладку й щільно
закрити фільтрувальний пакет із не-
тканого матеріалу.
 Використаний фільтрувальний пакет
з нетканого матеріалу необхідно упа-
кувати в пилонепроникний закритий
мішок та утилізувати згідно з вимога-
ми закону.
 Надягти новий фільтрувальний пакет
з нетканого матеріалу.
 Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу
головку.
Замінити мішок для збору відходів
Малюнок
 Висвободіть та зніміть всмоктуючу
головку.
 Глибоко засунути мішок для збору
відходів.
 Витягти назад отвір мішка для збору
відходів з усмоктувального патрубка.
 Герметично закрити мішок для збору
відходів нижче отвору за допомогою
ущільнювальних смуг.
 Витягти мішок для збору відходів
 Утилізувати мішок для збору відходів
відповідно до діючих приписань.
 Вставити новий мішок для збору від-
ходів.
 Надіти мішок для збору відходів на
резервуар.
 Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу
головку.
Заміна мембранного фільтру
Малюнок
 Висвободіть та зніміть всмоктуючу
головку.
 Видалення мембранного фільтру.
 Одягти новий мембранний фільтр на
краї баку.
 Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу
головку.
Очистити електроди
 Висвободіть та зніміть всмоктуючу
головку.
 Електроди очистити за допомогою
щітки.
 Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу
головку.
Допомога у випадку
НЕБЕЗПЕКА
До проведення будь-яких робіт слід ви-
мкнути пристрій та витягнути ште-
кер.
Вказівка: В разі виникнення неполадки
(напр., розрив фільтру) пристрій слід не-
гайно вимкнути. Перед повторним вико-
ристанням неполадки повинні бути усу-
нуті.
Всмоктувальна турбіна не працює
 Перевірити штепсельну розетку та
запобіжник системи електроживлен-
ня.
 Перевірити мережний кабель, штеп-
сельну вилку, електроди та штеп-
сельну розетку пристрою.
 Включіть пристрій.
Всмоктувальна турбіна
відключається
 Випорожнити резервуар.
– 8
UK
неполадок
281

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: