Download  Print this page

Szállítás; Tárolás; Ápolás és Karbantartás; Segítség üzemzavar Esetén - Kärcher NT 20/1 Me Classic Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

A készülék tárolása
Ábra
 A szívócsöveket, szívótömlőt és a háló-
zati kábelt az ábrának megfelelően tá-
rolja.
 A készüléket száraz helyiségben állítsa
le és biztosítsa illetéktelen használat el-
len.
Szállítás
VIGYÁZAT
Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
Ábra
 A készüléket az ábrának megfelelő mó-
don szállítsa.
 Járművel történő szállítás esetén a ké-
szüléket az adott irányelveknek megfe-
lelően kell csúszás és borulás ellen biz-
tosítani.
Tárolás
VIGYÁZAT
Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben
szabad tárolni.
Ápolás és karbantartás
VESZÉLY
A készüléken történő bármiféle munka előtt
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a há-
lózati csatlakozót.
Patronszűrő cseréje
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 Fordítsa el a szívófejet 180°-kal és te-
gye le.
 Oldja ki a rögzítő kapcsot.
 Vegye le a patronszűrőt.
 Új szűrőpatront ráhelyezni.
 Helyezze be és zárja le a rögzítő kap-
csot.
 Helyezze vissza és biztosítsa a szívófe-
jet.
78
Segítség üzemzavar esetén
VESZÉLY
A készüléken történő bármiféle munka előtt
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a há-
lózati csatlakozót.
A szívóturbina nem megy
 A dugaljat és az áramellátás biztosíté-
kát ellenőrizni.
 A készülék hálózati kábelét és hálózati
csatlakozóját ellenőrizni.
 Kapcsolja be a készüléket.
A szívóturbina megy, de a gép nem
– Az úszó elzárja a szívócsatornát.
 Szennytartály kiürítése.
Szívóerő alábbhagy
 Távolítsa el az elzáródást a szívófejből,
szívócsőből, szívótömlőből vagy a pat-
ronszűrőből.
 Cserélje ki a papírszűrőt.
 Cserélje ki a patronszűrőt.
Porszívózásnál por áramlik ki
 Ellenőrizze a patronszűrő helyes behe-
lyezését.
 Cserélje ki a patronszűrőt.
Ha a hibát nem lehet elhárítani, akkor a
készüléket a szervizzel kell ellenőriztet-
ni.
Minden országban az illetékes forgalma-
zónk által kiadott garancia feltételek érvé-
nyesek. Az esetleges üzemzavarokat az
Ön készülékén a garancia lejártáig költség-
mentesen elhárítjuk, amennyiben anyag-
vagy gyártási hiba az oka. Garanciális eset-
ben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bi-
zonylattal kereskedőjéhez vagy a legköze-
lebbi hivatalos szakszervizhez.
– 3
HU
szív
Szerviz

Garancia

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Nt 30/1 me classicNt 38/1 me classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: