Download  Print this page

Tárolás; Ápolás és Karbantartás; Segítség üzemzavar Esetén - Kärcher T 17/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Tárolás
VIGYÁZAT
Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben
szabad tárolni.
Ápolás és karbantartás
VESZÉLY
A készüléken történő bármiféle munka előtt
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a há-
lózati csatlakozót.
Fő szűrőkosár tisztítása
 A fő szűrőkosarat (mosható) szükség
esetén folyóvíz alatt tisztítani.
FIGYELEM
Sérülésveszély! A fő szűrőkosarat soha ne
helyezze be nedvesen.
Használtlevegő szűrő cseréje
Használtlevegő szűrő: évente 1x cserél-
je
 Oldja ki és vegye le a borítást.
 Távozó levegő szűrőt cserélni.
 Helyezze fel a borítást és zárja le.
Motorvédő szűrő cseréje
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 Nyomja hátra a motorvédő szűrőjének
rácsát, forgassa el és vegye ki.
 Vegye ki a motorvédő szűrőjét.
 Az új motorvédő szűrő behelyezése.
 Helyezze be és kattintsa be a motorvé-
dő rácsát.
 Helyezze vissza és biztosítsa a szívófe-
jet.
Hálózati kábel cseréje
Csak T 17/1 eco!efficiency:
Ábra
Segítség üzemzavar esetén
VESZÉLY
A készüléken történő bármiféle munka előtt
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a há-
lózati csatlakozót.
Készülék üzemelés alatt lekapcsol
– A motor hővédő eleme működésbe lé-
pett.
 A textil porzsákot vagy a papír porzsá-
kot (különleges tartozék) kicserélni.
 Motorvédő szűrőt kicserélni.
 Távozó levegő szűrőt cserélni.
 Ellenőrizze az összes alkatrészt, hogy
nem dugultak-e el.
Újra bekapcsolás a motorturbina kihűlése
után kb. 30-40 perc múlva.
A szívóturbina nem megy
 A dugaljat és az áramellátás biztosíté-
kát ellenőrizni.
 A készülék hálózati kábelét és hálózati
csatlakozóját ellenőrizni.
 Kapcsolja be a készüléket.
Szívóerő alábbhagy
 Távolítsa el a dugulásokat a szívófej-
ből, a szívócsőből, vagy a szívótömlő-
ből.
 A textil porzsákot vagy a papír porzsá-
kot (különleges tartozék) kicserélni.
 A fő szűrőkosarat folyóvíz alatt megtisz-
títani.
 A szívófejet helyesen felhelyezni/lezárni.
 Cserélje ki a hibás szívótömlőt.
 Motorvédő szűrőt kicserélni.
Porszívózásnál por áramlik ki
 A textil porzsákot vagy a papír porzsá-
kot (különleges tartozék) kicserélni.
 Ellenőrizze a textil porzsák vagy papír
porzsák (különleges tartozék) helyes il-
leszkedését.
 A szívófejet helyesen felhelyezni/lezárni.
 Helyezze be a nem rongálódott fő szű-
rőkosarat.
 Helyezze be megfelelően a motorvédő
szűrőt.
– 3
HU
79

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher T 17/1

This manual is also suitable for:

T 17/1 eco!efficiency

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: