Download  Print this page

Szállítás; Tárolás; Ápolás és Karbantartás; Segítség üzemzavar Esetén - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Mindig a tisztított felülettől a nem tisztí-
tott felület felé kell haladni.
Minél érzékenyebb a burkolat (keleti fu-
tószőnyeg, berber, kárpit anyag) annál
alacsonyabb tisztítóoldat koncentrációt
használjon.
A jutahátoldalas szőnyegpadlók a ned-
ves kezelés során roncsolódhatnak/zsu-
gorodhatnak, és színüket veszíthetik.
Hosszú szálú szőnyegeket a tisztítás
után nedvesen a száliránynak megfele-
lően kefélje ki (pl. szálkefével vagy nye-
les kefével).
Impregnálás Care Tex RM 762-vel a
nedves tisztítás után megakadályozza
a szövet burkolat gyors újraszennyező-
dését.
A tisztított felületekre nyomás helyek
vagy rozsdafoltok elkerülése érdeké-
ben csak megszáradás után lépjen rá
vagy helyezzen bútort.
Tisztítószer
Szőnyeg- és kárpittisztító RM 760 por
Hab leszedése
Szőnyeg impregnálása
További információért kérjük, igényelje a
megfelelő tisztítószer termék információs
lapját és EU-biztonsági adatlapját.
Szállítás
Vigyázat
Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
Ábra
 Szállításhoz fektesse a szívócsövet a
tartófogantyúra és helyezze a permete-
ző-/szívótömlőt a készülékre.
A hálózati kábelt feltekerni és a kábel-
tartóra akasztani.
 Járművel történő szállítás esetén a ké-
szüléket az adott irányelveknek megfe-
lelően kell csúszás és borulás ellen biz-
tosítani.
RM 760 tablet-
ták
RM 764 folyé-
kony
RM 761
RM 762
HU
Tárolás
Vigyázat
Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben
szabad tárolni.
Ápolás és karbantartás
Balesetveszély
Áramütés veszélye.
A készüléken történő bármiféle munka előtt
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a há-
lózati csatlakozót.
Szálszűrő tisztítása
 Vegye le a fedelet.
 Vegye ki a szennyvíztartályt a készü-
lékből.
 A szálszűrőt rendszeresen tisztítsa
meg egy kefével.
A friss víz szűrő tisztítása
 Csavarozza ki a tiszta víz szűrőt.
 A tiszta víz szűrőt rendszeresen tisztít-
sa meg folyóvíz alatt.
A fúvóka tisztítása
 Hollandi anyát lecsavarni.
 Tisztítsa meg a szívófejet.
Segítség üzemzavar esetén
Balesetveszély
Áramütés veszélye.
A készüléken történő bármiféle munka
előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza
ki a hálózati csatlakozót.
Az elektromos alkatrészeket csak jóvá-
hagyott szerviz szolgálattal ellenőriz-
tesse és javítassa.
A készülék nem működik
 A dugaljat és az áramellátás biztosíté-
kát ellenőrizni.
 A készülék hálózati kábelét és hálózati
csatlakozóját ellenőrizni.
 Kapcsolja be a készüléket.
– 5
115

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: