Download  Print this page

Apparaat-elementen; Inbedrijfstelling; Bediening; Vervoer - Kärcher T 17/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Apparaat-elementen

1 Filterzak van vlies
2 Luchtinlaatleidingen
3 Zuigslang
4 Typeplaatje
5 Kabelhaak
6 Handgreep
7 Netkabel
8 Zuigkop
9 Vergrendeling van de zuigkop
10 Zwenkwiel
11 Vuilreservoir
12 Stopcontact voor elektrische zuigbor-
stel
13 Opname voor vloerspuitkop
14 Hoofdschakelaar
15 Omschakelaar harde oppervlakken/
vaste vloerbekleding
16 Vloersproeier
17 Zuigbuis
18 Netsnoerfixering
19 Vergrendeling van de afdekking
20 Afdekking
21 Zuigkrachtregelaar (traploos)
22 Elleboog
23 Afzuigfilter
24 Hoofdfilterkorf
25 Filter voor bescherming van de motor
26 Rooster van het motorbeschermingsfil-
ter
Kleurmarkering
– Bedieningselementen voor het reini-
gingsproces zijn geel.
– Bedieningselementen voor het onder-
houd en de service zijn lichtgrijs.

Inbedrijfstelling

 Controleren, of hoofdfilterkorf in het ap-
paraat aangebracht is.
Bedrijfsmodi
1 Gebruik met filterzak van vlies of filter-
zak van papier (extra accessoire)
2 Gebruik zonder filterzak
26
Montage van de filterzak
 Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
 Hoofdfilterkorf eraf nemen.
 Vliesfilterzak of papieren filterzak (extra
toebehoren) aanbrengen.
 Hoofdfilterkorf erin zetten.
 Zuigkop eropzetten en vergrendelen.
Apparaat inschakelen
 Steek de netstekker in de contactdoos.
 Schakel het apparaat aan de hoofd-
schakelaar in.
Reinigingswerking
 Omschakelaar van de vloersproeier op
harde oppervlakken of vaste vloerbe-
kleding zetten.
 Zuigkracht met de zuigkrachtregelaar
regelen (traploos).
 Reiniging uitvoeren.
Apparaat uitschakelen
 Schakel het apparaat aan de hoofd-
schakelaar uit.
 Netstekker uittrekken.
 Reservoir leegmaken.
 Apparaat aan de binnen- en buitenkant
reinigen door afzuigen en afvegen met
een vochtige doek.
VOORZICHTIG
Gevaar voor letsels en beschadigingen!
Houd bij het transport rekening met het ge-
wicht van het apparaat.
 Bij het transport in voertuigen moet het
apparaat conform de geldige richtlijnen
beveiligd worden tegen verschuiven en
kantelen.
– 2
NL

Bediening

Na elk bedrijf

Vervoer

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher T 17/1

This manual is also suitable for:

T 17/1 eco!efficiency

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: