Download  Print this page

Prezentare Generală; Punerea în Funcţiune - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Prezentare generală
Ghid de iniţiere rapidă
Figura
1 Racordaţi furtunul de pulverizare/aspi-
rare la cot,
Racordaţi furtunul de pulverizare/aspi-
rare la aparat
2 Aplicaţi soluţia de curăţat,
Umpleţi rezervorul de apă proaspătă
3 Alegeţi regimul de funcţionare
4 Curăţarea
5 Goliţi rezervorul pentru apă proaspătă
6 Goliţi rezervorul de apă uzată
7 Umpleţi rezervorul de apă curată (fără
soluţie de curăţat),
Spălaţi aparatul
8 Curăţarea filtrului de scame,
Curăţarea sitei pentru apă curată
9 Lăsaţi aparatul să se usuce
Elementele aparatului
Figura
1 Duză manuală pentru curăţarea tapiţe-
riilor (doar Puzzi 10/1)
2 Cârlig pentru cablu
3 Adaptor pentru accesorii (Homebase)
4 Suport pentru accesorii
5 Cablu de reţea
6 Ghid de iniţiere rapidă
7 Rezervor de apă curată
8 Sită de apă curată
9 Comutator pulverizare
10 Comutator aspirare
11 Carcasă
12 Plăcuţa de tip
13 Rolă de ghidare
14 Racord furtun de pulverizare
15 Conector pentru cap de spălare cu pe-
rie suplimentar PW 30/1 (doar Puzzi 10/
2 Adv)
16 Racord furtun de aspirare
17 Suport pentru agent anti-spumă (doar
Puzzi 10/2 Adv)
18 Capac
19 Cutie de depozitare pentru tablete de
soluţie de curăţat (doar Puzzi 10/2 Adv)
20 Mâner aparat
142
21 Duză de curăţare a podelelor pentru co-
voare
22 Adaptor covor
23 Dispozitiv de deblocare duză de podea
24 Tub de aspirare
25 Piesă de vârf duză
26 Piuliţă olandeză
27 Mâner
28 Cot
29 Manetă la cot
30 Furtun de pulverizare
31 Furtun pentru aspirare
32 Furtun pentru pulverizare/aspirare
33 Rezervor de apă murdară, demontabil
34 Mâner de transport rezervor de apă
uzată
35 Garnitură la capac
36 Filtru de trecere
Punerea în funcţiune
 Înainte de fiecare punere în funcţiune,
verificaţi cablul de reţea, cablul de pre-
lungire şi furtunurile în privinţa deterio-
rărilor.
Montarea accesoriilor
 Aplicaţi ţeava de aspirare pe duza de
podea şi strângeţi piuliţa olandeză de la
duza de podea cu mâna.
 Dacă este nevoie împingeţi mânerul pe
ţeava de aspirare şi strângeţi-l în poziţia
dorită.
 Introduceţi cotul pe tubul de aspirare şi
strângeţi piuliţa olandeză la cot.
 Introduceţi furtunul pentru aspirare în
racordul destinat acestuia de pe aparat.
Introduceţi cuplajul furtunului de pulve-
rizare în racordul de pulverizare al apa-
ratului şi blocaţi-l.
 Racordaţi furtunul de aspirare la cot.
Conectaţi cuplajul furtunului de pulveri-
zare cu cotul şi blocaţi-l.
– 2
RO

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: