Download  Print this page

Utilizarea Corectă; Elementele Aparatului; Punerea în Funcţiune; Utilizarea - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Utilizarea corectă
Avertisment
Aparatul nu este prevăzut pentru aspirarea
pulberilor nocive.
Aspiratorul este proiectat pentru curăţa-
rea umedă şi uscată a podelelor şi a pe-
reţilor.
Acest aparat poate fi folosit în domeniul
industrial, de ex. în spaţii de depozitare
şi de producţie şi la maşini de producţie.
Aparatul nu este omologat pentru a fi
încărcat cu macara.

Elementele aparatului

1 Cablu de reţea
2 Plăcuţa de tip
3 Curăţarea filtrului
4 Filtru cu pliuri plate
5 Cap de aspirare
6 Mânerul capului de aspirare
7 Dispozitivul drept de deblocare a siste-
mului de coborâre/ridicare
8 Inel distanţier
9 Rola de direcţie a containerului de mur-
dărie
10 Dop de închidere
11 Recipient pentru murdărie
12 Dispozitivul stâng de deblocare a siste-
mului de coborâre/ridicare
13 Roată
14 Zăvor cap de aspirare
15 Capacul ştuţului de aspirare
16 Rola de ghidare a aparatului de rulare
cu frână de imobilizare
17 Suport pentru duza de curăţare a podelelor
18 Aparat de rulare
19 Vană de colectare
20 Mânerul containerului de murdărie
21 Ştuţul de aspirare
22 Suport pentru tubul de aspirare
23 Comutator rotativ
24 Capacul filtrului
25 Buton pentru curăţarea filtrului
26 Suport pentru cablu
27 Bară de manevrare
116
Punerea în funcţiune
 Aşezaţi aparatul în poziţia de lucru şi
dacă este nevoie, folosiţi frâna de imo-
bilizare pentru a-l asigura.
 Introduceţi furtunul de aspiraţie (nu este
inclus în pachetul de livrare) în ştuţul de
aspiraţie.
 Înainte de începerea lucrului verificaţi
nivelul de umplere a containerului de
murdărie şi goliţi containerul, dacă este
cazul.
 Asiguraţi-vă că acesta este introdus co-
rect.
 Aplicaţi accesoriul (nu este inclus în pa-
chetul de livrare) dorit.
Atenţie
În timpul aspirării nu este permisă îndepăr-
tarea filtrului cu pliuri plate.
Rezervor de mizerie
Indicaţie: Containerul de murdărie trebuie
golit când murdăria ajunge până la aproxi-
mativ 3 cm sub marginea de sus.
Verificaţi regulat nivelul de umplere a
rezervorului de mizerie, deoarece apa-
ratul nu se opreşte automat.
Aspirarea uscată
Atenţie
La schimbarea mediului de aspiraţie de
la umed la uscat fiţi atent la următoarele:
Aspirarea prafului uscat pe cartuşul de filtru
ud îmbâcseşte filtrul şi-l poate face inutiliza-
bil.
 Înainte de utilizare, uscaţi bine filtrul
umed sau înlocuiţi-l cu unul uscat.
 Dacă e nevoie, filtrul trebuie schimbat.
Operaţiunea este descrisă la secţiunea
"Îngrijirea şi întreţinerea".
– 2
RO

Utilizarea

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: