Download  Print this page

Es-izjava O Skladnosti - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

ES-izjava o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni
stroj zaradi svoje zasnove in načina izdela-
ve ustreza temeljnim varnostnim in zdra-
vstvenim zahtevam EU-standardov. Ta
izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo na-
pravo spremeni brez našega soglasja.
Proizvod:
Sesalnik za mokro in suho
sesanje
Tip:
1.576-xxx
Zadevne ES-direktive:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES
Uporabljene usklajene norme:
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Uporabni nacionalni standardi:
-
5.966-010
Podpisniki ravnajo po navodilih in s poobla-
stilom vodstva podjetja.
Head of Approbation
CEO
Pooblaščenec za dokumentacijo:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
– 5
SL
107

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: