Download  Print this page

Garanti; Ab Uygunluk Bildirisi - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Yetersiz emme kapasitesi
 Kapağın doğru oturmasını kontrol edin.
 Kapaktaki contayı ve cihazdaki temas
yüzeyini temizleyin.
 Toz süzgecini temizleyin.
 Emme hortumuna tıkanma kontrolü ya-
pın, gerekirse hortumu temizleyin.
Püskürtme pompası sesli çalışıyor
 Temiz su deposunu doldurun.
Pis su deposunda güçlü köpük
 Köpük alma maddesini pis su deposuna
ekleyin veya köpük alma maddesi haz-
nesini doldurun.
Müşteri hizmeti
Arızanın giderilememesi durumunda, ci-
haz müşteri hizmetleri tarafından kon-
trol edilmelidir.
Aksesuarlar ve yedek
Sadece üretici tarafından onaylanmış
aksesuar ve yedek parçalar kullanılma-
lıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek
parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir
biçimde çalışmasının güvencesidir.
En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini
kullanım kılavuzunun sonunda bulabilir-
siniz.
Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri,
www.kaercher.com adresindeki Servis
bölümünden alabilirsiniz.
Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafın-
dan verilmiş garanti şartları geçerlidir. Ga-
ranti süresi içinde cihazınızda oluşan muh-
temel hasarları, arızanın kaynağı üretim
veya malzeme hatası olduğu sürece ücret-
siz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan
yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu
zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza
veya size en yakın yetkili servisimize baş-
vurunuz.
100
oluşumu
parçalar

Garanti

AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makine-
nin konsepti ve tasarımı ve tarafımızdan pi-
yasaya sürülen modeliyle AB yönetmelikle-
rinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağ-
lık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiri-
riz. Onayımız olmadan cihazda herhangi
bir değişiklik yapılması durumunda bu be-
yan geçerliliğini yitirir.
Ürün:
Tip:
Tip:
İlgili AB yönetmelikleri
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG
2011/65/EU
Kullanılmış olan uyumlu standartlar
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–68
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
EN 50581
Kullanılmış ulusal standartlar
-
5.957-534
İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına
ve işletme yönetimi tarafından verilen veka-
lete dayanarak işlem yapar.
CEO
Dokümantasyon yetkilisi:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.:
+49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/02/01
– 6
TR
Püskürtme çekme cihazı
1.100-xxx
1.193-xxx
Head of Approbation

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: