Download  Print this page

Izjava O Usklađenosti Sa Propisima Ez - Kärcher EB 30/1 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Poseban pribor
Oznaka
Punjač za brzo punjenje BC 1/1.8, 1-struki
(standard kod EB 30/1 Adv)
EU/CH
GB
AU
Rezervna baterija NiCd
Rezervna baterija
Li-Ion
Rezervna baterija
Li-Ion
Valjkasta četka, meka,
crvena
Servisna služba
U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam
pomoći naša podružnica KÄRCHER.
Adresu ćete naći na poleđini.
136
Kataloški
br.
6.654-190
6.654-196
6.654-201
4.654-259
1,3Ah 4.654-273
2,6Ah 4.654-283
4.762-401
SR
Izjava o usklađenosti sa
propisima EZ
Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina
po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim
njenim modelima koje smo izneli na tržište,
odgovara osnovnim zahtevima dole
navedenih propisa Evropske Zajednice o
sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava
prestaje da važi ako se bez naše
saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve
promene.
Proizvod:
Električna metla
Tip:
1.545-xxx
Odgovarajuće EZ-direktive:
2006/95/EZ
2004/108/EZ
Primenjene usklađene norme:
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–10
EN 60335–2–29
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Primenjeni nacionalni standardi:
-
Godina dobijanja CE oznake
2006
Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem
poslovodstva.
Head of Approbation
CEO
Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/12/01
– 5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher EB 30/1

This manual is also suitable for:

Eb 30/1 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: