Download  Print this page

Elementi Naprave; Zagon; Uporaba - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Elementi naprave

1 Omrežni kabel
2 Tipska tablica
3 Čiščenje filtra
4 Ploščato naguban filter
5 Sesalna glava
6 Ročaj sesalne glave
7 Desna deblokada snemljive mehanike
8 Vmesni obroček
9 Vodilno kolo zbiralnika umazanije
10 Zamašek
11 Zbiralnik umazanije
12 Leva deblokada snemljive mehanike
13 Kolo
14 Blokiranje sesalne glave
15 Zaporna loputa sesalnega nastavka
16 Vodilno kolo podvozja s fiksirno zavoro
17 Nosilec za talno šobo
18 Podvozje
19 Prestrezno korito
20 Ročaj zbiralnika umazanije
21 Sesalni nastavek
22 Držalo za sesalno cev
23 Vrtljivo stikalo
24 Pokrov filtra
25 Tika za čiščenje filtra
26 Nosilec kabla
27 Potisno streme
 Napravo postavite v delovni položaj, če
je potrebno, jo zavarujte s fiksirno zavo-
ro.
 Gibko sesalno cev (ni v obsegu doba-
ve) vstavite v sesalni nastavek.
 Pred začetkom dela kontrolirajte nivo
polnjenja v zbiralniku umazanije in zbi-
ralnik po potrebi izpraznite.
 Prepričajte se, da je zbiralnik umazanije
pravilno vstavljen.
 Nataknite željeni pribor (ni v obsegu do-
bave).
104

Zagon

Pozor
Pri sesanju se ploskega nagubanega filtra
nikoli ne sme odstraniti.
Zbiralnik umazanije
Opozorilo:Zbiralnik umazanije se mora iz-
prazniti, če je napolnjen do ca. 3 cm pod
zgornjim robom.
Redno kontrolirajte nivo polnjenja v zbi-
ralniku umazanije, ker se naprava ne iz-
klopi avtomatično.
Pozor
Pri spremembi z mokrega na suho sesa-
nje upoštevajte:
Sesanje suhega prahu z mokrim filtrskim
elementom zamaši filter in ga lahko one-
sposobi.
 Moker filter pred uporabo dobro posuši-
te ali pa ga zamenjajte s suhim.
 Po potrebi zamenjajte filter, kot je opi-
sano pod točko "Nega in vzdrževanje".
Mokro sesanje
Pozor: Pri sprejemanju velikih količin te-
kočine stalno kontrolirajte nivo polnje-
nja v zbiralniku umazanije, ker se
zbiralnik v nekaj sekundah napolni in se
lahko tekočina prelije.
Pozor
Upoštevajte lokalne predpise za ravnanje z
odpadno vodo.
Pri sesanju mokre umazanije s šobo za
čiščenje fug, oziroma ko se pretežno
vsesavajo velike količine tekočine, je
priporočljivo, da se funkcije "Polavto-
matsko čiščenje filtra" ne uporablja.
Po končanem mokrem sesanju: Ploski
nagubani filter očistite s čiščenjem filtra.
Posušite ploski nagubani filter. Posodo
očistite z vlažno krpo in jo posušite.
– 2
SL

Uporaba

Suho sesanje

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: