Download  Print this page

Prvky Přístroje; Uvedení Do Provozu; Obsluha - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Prvky přístroje
1 Sít'ový kabel
2 typový štítek
3 Čištění filtru
4 Plochý skládaný filtr
5 Vysávací hlavice
6 Rukojeť sací hlavy
7 Pravé odjištění sedimentační mechaniky
8 Mezikroužek
9 Vodicí kladka kalové nádoby
10 Ucpávka
11 Nádoba na nečistoty
12 Levé odjištění sedimentační mechaniky
13 Kolo
14 Uzamčení sací hlavy
15 Závěrné víko sací hubice
16 Vodicí kladka podvozku s ruční brzdou
17 Držák na podlahovou hubici
18 Podvozek
19 Jímka
20 Rukojeť kalové nádoby
21 Sací hrdlo
22 Držák na sací trubku
23 Otočný spínač
24 Kryt filtru
25 Tlačítko na čištění filtru
26 Držák kabelu
27 Posuvné rameno
Uvedení do provozu
 Uveďte přístroj do pracovní polohy,
pokud je to nutné, zajistěte brzdou.
 Zasuňte sací hadici (není součástí
dodávky) do sacího hrdla.
 Před začátkem práce zkontrolujte stav
naplnění v kalové nádobě a nádobu
příp. vyprázdněte.
 Zajistěte správné uložení byl kalové
nádoby.
 Nasaďte požadované příslušenství
(není součástí dodávky).
98
Pozor
Při vysávání se nesmí v žádném případě fil-
trační skládaný sáček vyjmout.
Nádoba na nečistoty
Upozornění: Kalová nádoba se musí
vyprázdnit, pokud je naplněna asi 3 cm pod
horní okraj.
Pravidelně kontrolujte stav naplnění v
kalové nádobě, jelikož se přístroj nevy-
píná automaticky.
Vysávání za sucha
Pozor
Při změně vysávání za mokra na vysává-
ní za sucha laskavě dbejte následujících
pokynů:
Nasáváte-li suchý prach a filtrační element
je přitom mokrý, filtr se ucpává a tím pří-
padně znehodnocuje.
 Než začnete vysávat za sucha, nechte
mokrý filtr dobře vyschnout nebo ho
vyměňte za suchý.
 Pokud je to zapotřebí, filtr vyměňte,
popis pod bodem "Péče a údržba".
Vysávání za mokra
Pozor: Neustále kontrolujte stav naplně-
ní v nádobě na nečistoty při nasávání
velkého množství kapaliny, neboť je
možné, že se nádoba během několika
málo vteřin naplní a pak přeteče.
Pozor
Dodržujte místní předpisy o zacházení s
odpadní vodou.
Při vysávání mokrých nečistot štěrbino-
vou hubicí nebo vysáváte-li převážně
velké množství kapaliny, doporučujeme
Vám nepoužívat funkci „Poloautomatic-
ké očišťování filtru".
Po ukončení mokrého sání: Očistěte
plochý skládaný filtr pomocí čištění filt-
ru. Vysušte plochý skládaný filtr. Nádo-
by vyčistěte vlhkým hadrem a osušte.
– 2
CS

Obsluha

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: