Download  Print this page

Készülék Elemek; Üzembevétel; Használat; Szállítás - Kärcher T 15/1 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Készülék elemek
1 Textil porzsák
2 Szívótámasztékok
3 Szívótömlő
4 Kábel tartó
5 Fogantyú
6 Hálózati kábel
7 Hálózati csatlakozódugó rögzítése
8 Tömlőtartó
9 Szívófej zárja
10 Szívófej
11 Kormánygörgő
12 Hulladéktartály
13 Típustábla
14 A padlószívófej befogója
15 Dugalj az elektromos szívókeféhez
16 Főkapcsoló
17 Kemény felület/szőnyegpadló átkap-
csoló
18 Padló szórófej
19 Teleszkópos szívócső beállítása
20 Szőnyegtisztító fej
21 Fűtőtest kefe
22 Réstisztító fej
23 A fedél retesze
24 Borítás
25 Teleszkópos szívócső
26 Szíváserősség szabályozója (fokozat-
mentes)
27 Könyökcső
28 Használtlevegő szűrő
29 Szűrőház
30 Fő szűrőkosár
31 Motorvédő szűrő
32 Motorvédelem szűrő rácsa
Szín megjelölés
– A tisztítási folyamat kezelő elemei sár-
gák.
– A karbantartás és szerviz kezelő elemei
világos szürkék.
Üzembevétel
A készüléket 2 módon szabad üzemeltetni:
1 Üzem textil porzsákkal vagy papír por-
zsákkal (különleges tartozék)
2 Porzsák nélküli üzem
 Kontroll, hogy a fő szűrőkosár a készü-
lékbe be van-e helyezve.
94
Szűrőtasak behelyezése
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 Vegye ki a fő szűrőkosarat.
 A textil porzsákot vagy a papír porzsá-
kot (különleges tartozék) felhelyezni.
 Helyezze be a fő szűrőkosarat.
 Helyezze vissza és biztosítsa a szívófe-
jet.
A készülék bekapcsolása
 Dugja be a hálózati csatlakozót.
 A készüléket a főkapcsolón keresztül
bekapcsolni.
Tisztítási üzemmód
 A szívófej átkapcsolóját kemény felület-
re vagy szőnyegpadlóra állítani.
 A szívóerőt a szívásszabályozón ke-
resztül beállítani (fokozatmentes).
 Tisztítás elvégzése.
A készülék kikapcsolása
 A készüléket a főkapcsolón keresztül
kikapcsolni.
 Húzza ki a hálózati dugót.
Minden üzem után
 Ürítse ki a tartályt.
 A készüléket kívül-belül porszívóval és
nedves ronggyal kell megtisztítani.
VIGYÁZAT
Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
 Járművel történő szállítás esetén a ké-
szüléket az adott irányelveknek megfe-
lelően kell csúszás és borulás ellen biz-
tosítani.
VIGYÁZAT
Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben
szabad tárolni.
– 2
HU
Használat
Szállítás
Tárolás

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher T 15/1

This manual is also suitable for:

T 15/1 eco!efficiency

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: