Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 64

Advertisement

Table of Contents
64 | Nederlands
Als u de luchtsnelheid wilt verminderen, draait u de aan/uit-
schakelaar (1) tegen de wijzers van de klok in.
Als u wilt uitschakelen, draait u de aan/uit-schakelaar (1)
tegen de wijzers van de klok in tot een klikgeluid hoorbaar is.
Zet de aan/uit-schakelaar (1) van het product op „0", voor-
dat u de netspanning onderbreekt of de netstekker uit het
stopcontact trekt.
Demontage (zie afbeelding E)
Trek altijd voor werkzaamheden aan het product de
u
stekker uit het stopcontact.
Druk de knop (11) naar binnen en verwijder het mondstuk
(12).
Draai de bevestigingsschroef (3) los. Verwijder de veilig-
heidsafdekking (4) en bewaar deze op een veilige plaats.
Gebruik als bladzuiger
Montage (zie afbeeldingen F en G)
Trek altijd voor werkzaamheden aan het product de
u
stekker uit het stopcontact.
Steek de drie delen van de zuigbuis (7) ineen. Let er bij de
montage op dat uw vingers niet worden vastgeklemd.
Monteer de zuigbuis (7) op de motoreenheid. Zet de zuig-
buis (7) in het scharnier aan de motoreenheid. Til de zuig-
buis (7) op. Om de veiligheidsafdekking te borgen, schroeft
u deze met de bevestigingsschroef (3) helemaal vast. U
hoort een klikgeluid.
Monteer de opvangzak (10) op de motoreenheid en bevestig
de clips van de opvangzak aan de haken op de zuigbuis. Let
er bij de montage op dat uw vingers niet worden vastge-
klemd.
Montage draagriem(zie afbeelding H)
Bevestig de draagriem (9) met de beide haken (8) aan de
draagriemlus (13). Stel de draagriem (9) zo in dat deze het
gewicht van het product draagt en u dit goed kunt hanteren.
Greep monteren en instellen (zie afbeeldingen I
en J)
Om de greep te monteren, zet u de handgreep (5) op de
houder van de buis. Vervolgens duwt u de schroef (6) door
de greep en draait u deze vast.
Om de hoek in te stellen, draait u de schroef (6) en beweegt
u deze omhoog of omlaag in de gewenste werkstand. Draai
vervolgens de schroef (6) weer vast.
Bediening (zie afbeeldingen K, L en M)
Zorg ervoor dat de kabel u tijdens de werkzaamheden niet
hindert. Bevestig de kabel in de kabelhouder opzij van de ex-
tra handgreep. (zie afbeelding K)
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Als u wilt inschakelen, draait u de aan/uit-schakelaar (1)
met de wijzers van de klok mee tot een klikgeluid hoorbaar
is.
De luchtstroomsnelheid is variabel. Als u de luchtsnelheid
wilt verhogen, draait u de aan/uit-schakelaar (1) met de wij-
zers van de klok mee.
Als u de luchtsnelheid wilt verminderen, draait u de aan/uit-
schakelaar (1) tegen de wijzers van de klok in.
Richt het product op de objecten die u wilt opzuigen. Als
geen resten worden vergaard of verplaatst, wordt de lucht-
snelheid hoger.
Als u wilt uitschakelen, draait u de aan/uit-schakelaar (1)
tegen de wijzers van de klok in tot een klikgeluid hoorbaar is.
Zet de aan/uit-schakelaar (1) van het product op „0", voor-
dat u de netspanning onderbreekt of de netstekker uit het
stopcontact trekt.
Demontage (zie afbeeldingen N en O)
Trek altijd voor het verrichten van werkzaamheden
u
aan het product de stekker uit het stopcontact.
Als u de opvangzak (10) wilt leegmaken, drukt u op de knop
(11) en verwijdert u de opvangzak (10). Verwijder de clips
van de zuigbuis (7). Open de ritssluiting en maak de opvang-
zak (10) naar behoefte leeg.
Voor de demontage drukt u op de toets (11) en verwijdert u
de opvangzak (10). Verwijder de clips van de zuigbuis (7).
Let er bij de demontage op dat uw vingers niet worden vast-
geklemd.
Draai de bevestigingsschroef (3) los. Verwijder de zuigbuis
(7) en bewaar deze op een veilige plaats.
Tips voor de werkzaamheden
Houd de zuigmond of de zuigbuis tijdens de werkzaamheden
altijd op de grond.
Blaas geen hete, brandbare of explosieve materialen bijeen.
Het product is alleen geschikt voor het opzuigen van blade-
ren en tuinafval.
Controleer de omgeving op kleine dieren en harde voorwer-
pen voordat u het product gebruikt.
Zuig geen vloeistoffen, plastic zakken, blikjes, dennenap-
pels, takken met een dikte van meer dan 5 mm, textiel, pa-
pieren zakdoeken of wasknijpers op.
De motor start alleen als de volgende delen juist gemonteerd
zijn:
– bij gebruik als bladzuiger de zuigbuis en de opvangzak
– bij gebruik als bladblazer het mondstuk en de veilig-
heidsafdekking
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents