Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 250

Advertisement

Table of Contents
250 | Latviešu
Simbols
Nozīme
Lietojiet izstrādājumu tikai tad, ja tam ir
pievienota uzsūkšanas caurule.
Paredzētais pielietojums
Izstrādājums ir paredzēts kritušo lapu un citu dārza
atkritumu, piemēram, zāles atgriezumu savākšanai ar gaisa
plūsmu un uzsūkšanai mājas tuvumā un dārzā.
Izstrādājumu nedrīkst lietot dārza atkritumu
sasmalcināšanai.
Izstrādājuma izmantošana citā režīmā un citādā veidā, nekā
tas ir skaidri un nepārprotami norādīts, var būt bīstama.
Šāda neatļauta izstrādājuma izmantošana var radīt
savainojumus.
Attēlotās sastāvdaļas (attēls A)
Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem grafiskajās
lappusēs sniegtajos izstrādājuma attēlos.
Tehniskie dati
Lapu aizpūtējs / dārza
vakuumsūcējs
Izstrādājuma numurs
Nominālā patērējamā jauda
Maks. gaisa plūsmas ātrums
Gaisa tilpuma plūsma, maks.
Tilpuma samazinājums
sasmalcinot
Savācējsomas ietilpība
Svars (lapu aizpūšanas režīmā)
Svars (lapu uzsūkšanas režīmā)
Aizsardzības klase
Sērijas numurs
Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši
nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.
Informācija par troksni un vibrāciju
Izstrādājuma radītā trokšņa vērtība ir noteikta atbilstoši standartam EN 50636-2-100
Izstrādājuma radītā pēc A raksturlīknes izsvērtā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas:
– skaņas spiediena līmenis
– skaņas jaudas līmenis
– mērījumu izkliede K
Izstrādājum radīto svārstību paātrinājuma vērtība a
standartam EN 50636-2-100
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
(1) Ieslēdzējs un gaisa plūsmas ātruma regulators
(2) Motora bloks
(3) Stiprinājuma skrūve aizsargpārsegam vai uzsūkšanas
caurulei
(4) Aizsargpārsegs (lapu aizpūšanas režīmā)
(5) Rokturis uz uzsūkšanas caurules (lapu uzsūkšanas
režīmā)
(6) Skrūve roktura iestatīšanai
(7) Uzsūkšanas caurule (lapu uzsūkšanas režīmā)
(8) Āķi pārnešanas jostai
(9) Josta pārnešanai
(10) Savācējsoma (lapu uzsūkšanas režīmā)
(11) Taustiņš sprauslas vai savācējsomas atbrīvošanai
(12) Sprausla (lapu aizpūšanas režīmā)
(13) Cilpa pārnešanas jostai
UniversalGardenTidy 2300
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1600 − 2300
km/h
l/s
l
kg
kg
Lapu uzsūkšanas režīms
dB(A)
dB(A)
dB
(vektoru summa trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši
h
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
skatīt izstrādājuma marķējuma plāksnīti
Lapu aizpūšanas režīms
86
98
= 2,5
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents