Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 232

Advertisement

Table of Contents
232 | Hrvatski
ovlaštena radionica tvrtke Bosch.
Rabite samo odobrene produžne
kabele.
Rabite samo produžne kabele, kabele,
vodove i kabelske bubnjeve koji
udovoljavaju normi EN 61242/IEC
61242 ili IEC 60884-2-7 i tipa
H05VVV-F ili H05RN-F.
Ako za rad proizvoda želite rabiti
produžni kabel, potrebni su sljedeći
presjeci vodiča:
– Presjek vodiča 1,25 mm
2
1,5 mm
– Maksimalna duljina 30 m za
produžni kabel ili 60 m za kabelske
bubnjeve sa zaštitnom strujnom
sklopkom
Napomena: Ako se rabi produžni
kabel, u skladu sa sigurnosnim
propisima on mora imati zaštitni vodič
koji je preko utikača spojen sa
zaštitnim vodičem vaše električne
instalacije.
U slučaju sumnje obratite se
kvalificiranom električaru ili najbližem
servisnom centru tvrtke Bosch.
OPREZ: Nepropisni
produžni kabeli mogu biti
opasni. Produžni kabeli,
utikači i spojke moraju biti izvedeni
vodonepropusno i odobreni za
vanjski prostor.
Napomena za proizvode koji se ne
prodaju u Velikoj Britaniji:
POZOR: Radi vaše sigurnosti potrebno
je utikač priključen na proizvodu spojiti
s produžnim kabelom. Spojka
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
produžnog kabela mora biti zaštićena
od prskanja vode, izrađena od gume ili
presvučena gumom. Produžni kabel
potrebno je rabiti s vlačnim
rasterećenjem.
Simboli
Sljedeći simboli važni su za čitanje i razumijevanje priručnika
za uporabu. Zapamtite simbole i njihovo značenje. Ispravno
tumačenje simbola pomoći će vam da bolje i sigurnije rabite
proizvod.
Simbol
2
ili
Namjenska uporaba
Proizvod je namijenjen za kućansku uporabu, za otpuhivanje
i prikupljanje lišća i vrtnih otpadaka kao što su npr. odrezana
trava na području oko kuće i vrta.
Proizvod nije dopušteno rabiti kao sjeckalicu.
Uporaba proizvoda ne neki drugi naćin od onog koji je izričito
dopušten može biti opasna. U slučaju namjenske uporabe
možete se ozlijediti.
Značenje
Način rada za otpuhivanje lišća
Način rada za usisavanje lišća
Smjer kretanja
Smjer reakcije
Uključivanje
Isključivanje
Dopuštena radnja
Zabranjena radnja
Nosite zaštitne rukavice
Rabite proizvod samo s montiranom
usisnom cijevi.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents