Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 71

Advertisement

Table of Contents
Symbol
Betydning
Bevægelsesretning
Reaktionsretning
Tænding
Slukning
Tilladt handling
Forbudt handling
Brug beskyttelseshandsker
Brug kun produktet med monteret suge-
rør.
Beregnet anvendelse
Produktet er beregnet til brug i husholdningen, til at blæse
løv, haveaffald (f.eks. græs) sammen og opsamle det om-
kring hus og i have.
Tekniske data
Løvblæser/havesuger
Varenummer
Nominel optagen effekt
Luftstrømhastighed, maks.
Volumenstrøm, maks.
Småhakningsforhold
Opsamlerposens volumen
Vægt (løvblæse-funktion)
Vægt (løvsuge-funktion)
Beskyttelsesklasse
Serienummer (Serial Number)
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser varie-
re.
Støj-/vibrationsinformation
Støjemissionsværdier beregnet iht. EN 50636-2-100
Produktets A-vægtede støjniveau er typisk:
Bosch Power Tools
Produktet må ikke bruges som kompostkværn.
Det kan være farligt at bruge produkter til formål, de ikke ud-
trykkeligt er beregnet til. Du kan komme til skade, hvis
produktet bruges til formål, det ikke er beregnet til.
Illustrerede komponenter (se Fig. A)
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af produktet på de illustrerede sider.
(1) Start-stop-kontakt med regulator til luftstrømhastig-
heden
(2) Motorenhed
(3) Fastgørelsesskrue til beskyttelsesafdækning eller
sugerør
(4) Beskyttelsesafdækning (løvblæse-funktion)
(5) Håndgreb på sugerør (løvsuge-funktion)
(6) Skrue til håndgrebindstilling
(7) Sugerør (løvsuge-funktion)
(8) Krog til bærerem
(9) Bærerem
(10) Opsamlerpose (løvsuge-funktion)
(11) Taste til at oplåse dyse eller opsamlerpose
(12) Dyse (løvblæse-funktion)
(13) Øje til bæreremkrog
UniversalGardenTidy 2300
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1600 − 2300
km/h
165 − 285
l/s
l
kg
kg
Løvsuge-funktion
Dansk | 71
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
se typeskilt på produktet
Løvblæse-funktion
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents