Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 112

Advertisement

Table of Contents
112 | Türkçe
açık havada kullanılmaya müsaadeli
olmalıdır.
Büyük Britanya'da satılmayan ürünler
için not:
DİKKAT: Güvenliğiniz için ürününüze
monte edilmiş olan fişin uzatma
kablosuna bağlanması gereklidir.
Uzatma kablosunun kuplajı püskürme
suyuna karşı korunmalı olmalı,
kauçuktan yapılma veya kauçuk ile
kaplanmış olmalıdır. Uzatma kablosu
bir gerginlik giderme tertibatı ile
kullanılmalıdır.
Semboller
Aşağıdaki semboller kullanım kılavuzunun okunması ve
anlaşılmasında önem taşır. Sembolleri ve anlamlarını
hafızanıza iyice yerleştirin. Sembolleri doğru olarak
yorumlamanız size ürünü daha iyi ve daha güvenli kullanma
olanağı sağlar.
Sembol
Anlamı
Yaprak üfleme modu
Yaprak emme modu
Hareket yönü
Reaksiyon yönü
Açma
Kapama
Teknik veriler
Yaprak üfleme makinesi/
bahçe süpürgesi
Ürün kodu
Giriş gücü
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Sembol
Usulüne uygun kullanım
Bu ürün, ev ve bahçe alanındaki yaprakların ve örneğin çim
kesikleri gibi bahçe atıklarının üflenerek bir araya getirilmesi
ve toplanması için tasarlanmıştır.
Bu ürün ağaç dalı öğütme makinesi olarak kullanılamaz.
Ürünlerin kendileri için kesin olarak belirtilen yöntem ve
işlerin dışında kullanılması tehlikeli olabilir. Aleti usulüne
aykırı biçimde kullandığınızda yarlanabilirsiniz.
Şekli gösterilen elemanlar (Bakınız:
Resim A)
Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki
ürün resminin üstündeki numaralarla aynıdır.
(1) Hava akım hızı regülasyonlu açma/kapama şalteri
(2) Motor ünitesi
(3) Koruyucu kapak veya emme borusu için sabitleme
vidası
(4) Koruyucu kapak (yaprak üfleme modu)
(5) Emme borusundaki tutamak (yaprak emme modu)
(6) Tutamak ayarı vidası
(7) Emme borusu (yaprak emme modu)
(8) Taşıma kemeri kancası
(9) Taşıma kemeri
(10) Toplama torbası (yaprak emme modu)
(11) Meme veya toplama torbası kilidi açma tuşu
(12) Meme (yaprak üfleme modu)
(13) Taşıma kemeri kancası için delik
UniversalGardenTidy 2300
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1600 − 2300
Anlamı
Müsaade edilen davranış
Yasak işlem
Koruyucu eldiven kullanın
Ürün sadece emme borusu takılı
durumda kullanın.
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
3 600 HB1 071
1600 − 3000
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents