Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 166

Advertisement

Table of Contents
166 | Українська
корпусу, будь ласка,
зателефонуйте на гарячу лінію
Bosch.
У поодиноких випадках (напр., у
u
разі тривалого використання за
спекотних сухих умов) через
вакуум у повітродувці може
створюватися електростатичний
заряд, який можна відчути у разі
контакту з виробом.
Витягуйте штепсель з розетки:
– завжди, коли залишаєте виріб
без нагляду,
– коли перевіряєте виріб,
видаляєте засмічення або
виконуєте маніпуляції з виробом,
– після зіткнення з чужорідним
тілом. Негайно перевірте виріб
на наявність пошкоджень і за
потреби відремонтуйте його,
– якщо виріб почав незвично
вібрувати (негайно перевірте).
Підключення до джерела струму
Напруга джерела живлення має
u
відповідати даним на заводській
табличці виробу.
Радимо підключати цей виріб лише
u
до розетки, що захищена
автоматом захисного вимкнення
на 30 мА.
Використовуйте з цим виробом
u
або використовуйте для заміни
лише мережні шнури, що
відповідають даним виробника.
Для цього зверніться до сервісного
центру.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Ніколи не беріться за штепсель
u
мокрими руками.
Не переїжджайте, не здавлюйте та
u
не смикайте мережевий шнур або
подовжувальний шнур, оскільки
його можна пошкодити. Захищайте
шнур від високої температури,
масла і гострих країв.
Подовжувальний шнур повинен
u
мати вказаний в інструкції з
експлуатації переріз та бути
захищений від бризок води.
Штепсельний роз'єм не повинен
лежати у воді.
Електрична безпека
Увага! Перед роботами з
технічного
обслуговування або
очищення вимикайте виріб та
витягуйте штепсель з розетки. Це
саме має чинність і якщо
електрокабель пошкоджений,
надрізаний або заплутався.
Установлений захисний автомат
u
двигуна! Двигун обладнаний
захистом від перевантаження.
Якщо двигун зупинився,
залиште його на декілька
хвилин, щоб він охолонув, перш
ніж вмикати його знову.
Якщо під час роботи шнур
u
живлення пошкодився, негайно
витягніть його із розетки. НЕ
ТОРКАЙТЕСЯ ДО
ПОШКОДЖЕНОГО ШНУРА
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents