Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 212

Advertisement

Table of Contents
212 | Srpski
Objašnjenje simbola na proizvodu
Opšte uputstvo o opasnosti.
Pročitajte uputstvo za rad.
Pazite na to da izbačena
strana tela ne povrede ljude
koji se nalaze u blizini.
Upozorenje: Održavajte
sigurnu udaljenost od
proizvoda kada on radi.
Rotirajući ventilator. Ne
ulazite šakama, stopalima ili
širokom odećom u otvore dok
proizvod radi.
Ne ulazite šakama, stopalima
ili širokom odećom u otvore
dok proizvod radi.
Pazite na to da oduvana
strana tela ne povrede ljude
koji se nalaze u blizini.
Udaljite druge osobe na
bezbedno rastojanje od
proizvoda.
Nosite zaštitu za sluh i
zaštitne naočare.
Ne koristite proizvod po kiši ili
ga izlažite kiši.
Isključite proizvod i izvucite
mrežni utikač iz utičnice pre
obavljanja radova
podešavanja, čišćenja ili
održavanja, ako je mrežni
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
kabel zapetljan, prerezan ili oštećen ili
ako proizvod ostavljate bez nadzora.
Pre diranja sačekajte da se svi
delovi proizvoda potpuno
zaustave. Nakon isključivanja
proizvoda ventilator nastavlja da se
okreće i može da uzrokuje povrede.
Koristite proizvod samo u
položaju koji je predviđen za
odgovarajući režim rada.
Proizvod nije prikladan za
obrnuto držanje u režimu
usisavanja lišća.
Rukovanje
Nikada ne dozvolite deci ili osobama
u
koje nisu upoznate sa ovim
uputstvima korišćenje proizvoda.
Nacionalni propisi mogu da
ograničavaju starost rukovaoca.
Čuvajte proizvod tako da bude
nedostupan deci kada nije u
upotrebi.
Ovaj proizvod nije namenjen za to da
u
ga koriste osobe (uključujući decu)
sa smanjenim fizičkim, osetilnim ili
duševnim sposobnostima ili
nedovoljnim iskustvom i/ili znanjem,
osim ako nisu pod nadzorom osobe
koja je odgovorna za njihovu
bezbednost ili su od nje dobili
uputstva o tome kako koristiti
proizvod. Decu bi trebalo nadzirati
da biste bili sigurni da se ne igraju
proizvodom.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents