Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 94

Advertisement

Table of Contents
94 | Suomi
Ohje: Jos käytät jatkojohtoa, on siinä –
kuten turvaohjeissa on selostettu – ol-
tava suojajohdin, joka pistotulpan
kautta on yhteydessä verkon maadoi-
tukseen.
Kysy epävarmoissa tapauksissa sähkö-
mieheltä tai lähimmästä Bosch-sopi-
mushuollosta.
VAROITUS: Sääntöjenvas-
taiset jatkojohdot saattavat
olla vaarallisia. Jatkojoh-
don, pistotulpan ja liittimen tulee
olla vesitiiviitä ulkokäyttöön hyväk-
syttyä mallia.
Ohjeita tuotteille, joita ei myydä
GB:ssä:
HUOMIO: Turvallisuutesi takia on vält-
tämätöntä, että tuotteen pistotulppa
kiinnitetään jatkojohtoon. Jatkojohdon
liitännän täytyy olla roiskevesisuojattu,
olla kumia tai kumipinnoitettu. Jatko-
johdossa on oltava vedonpoistin.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Paina mieleesi tunnusmerkit ja nii-
den merkitys. Kun tunnusmerkit muistetaan tulkita oikein, se
tehostaa laitteen parempaa ja turvallisempaa käyttöä.
Tunnusmerkki
Merkitys
Lehtipuhallustila
Lehti-imurointitila
Liikesuunta
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Tunnusmerkki
Merkitys
Reaktiosuunta
Käynnistys
Poiskytkentä
Sallittu käsittely
Kielletty menettely
Käytä suojakäsineitä
Käytä tuotetta ainoastaan asennetulla
imuputkella.
Määräystenmukainen käyttö
Tuote on tarkoitettu lehtien ja puutarhajätteen, kuten esim.
leikatun ruohon yhteen puhaltamiseen ja talteen keräämi-
seen pihassa ja puutarhassa.
Tuotetta ei saa käyttää silppurina.
Tuotteiden käyttö muulla kuin nimenomaan määrätyllä ta-
valla voi olla vaarallista. Määräyksenvastaisessa käytössä
voit loukkaantua.
Kuvissa olevat osat (katso kuva A)
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivuissa
olevaan tuotteen kuvaan.
(1) Käynnistyskytkin, jossa ilmavirran nopeuden säädin
(2) Moottoriyksikkö
(3) Suojakannen tai imuputken kiinnitysruuvi
(4) Suojakansi (lehtipuhallustila)
(5) Kahva imuputkessa (lehti-imurointitila)
(6) Ruuvi kahvan säätöä varten
(7) Imuputki (lehti-imurointitila)
(8) Hakoja kantohihnaa varten
(9) Kantohihna
(10) Kokoomasäiliö (lehti-imurointitila)
(11) Painike suuttimen ja kokoomasäiliön vapauttamiseksi
(12) Suutin (lehtipuhallustila)
(13) Sinkilä kantohihnan hakoja varten
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents