Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 108

Advertisement

Table of Contents
108 | Türkçe
Yakınınızda bulunan kişilerin
üründen savrulan yabancı
cisimler nedeniyle
yaralanmamasına dikkat edin.
Başkalarının üründen güvenli
bir uzaklıkta bulunmasına dikkat edin.
Koruyucu kulaklık ve gözlük
kullanın.
Bu ürünü yağmur altında
kullanmayın ve yağmur altında
bırakmayın.
Aletin kendinde ayarlama,
temizlik ve bakım işlerine
başlamadan önce, şebeke
bağlantı kablosu sarıldığında,
kesildiğinde veya hasar
gördüğünde veya ürünü kontrol
dışında bıraktığınızda ürünü kapatın ve
fişi prizden çekin.
Ürünün herhangi bir parçasını
tutmadan önce, bütün
parçaların tam olarak
durmasını bekleyin. Ürün kapatıldıktan
sonra da fan bir süre serbest dönüşte
döner ve yaralanmalara neden olabilir.
Ürünü sadece işletim türü için
öngörülen pozisyonda
çalıştırın. Ürün yaprak emme
modunda ters tutulmaya
uygun değildir.
Kullanım
Çocukların veya bu talimatı
u
okumamış kişilerin bu kullanmasına
ürünü hiçbir zaman izin vermeyin.
Ulusal güvenlik yönetmelikleri bazı
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
ülkelerde bu aleti kullanma yaşını
kısıtlamaktadır. Kullanmadığınız
zamanlar ürünü çocukların
erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Bu ürün (çocuklar da dahil olmak
u
üzere) fiziksel, duyusal açıdan kısıtlı
veya deneyim ve bilgi açısından
yetersiz kişiler tarafından
kullanılmaya uygun değildir. Ancak
bu gibi kişiler kendilerinin
güvenliğinden sorumlu kişilerin
denetimi altında veya bu kişilerden
talimat alarak bu ürünü
kullanabilirler. Ürün ile
oynamamaları için çocuklara göz
kulak olunmalıdır.
Yakınınızda başkaları, özellikle
u
çocuklar veya evcil hayvanlar varken
ürünü hiçbir zaman çalıştırmayın.
Bu aleti kullananlar başkalarının
u
başına gelebilecek kazalardan veya
bunların özel mülkiyetinde bulunan
mallarda meydana gelebilecek
hasarlardan sorumludur.
Aletle çalışırken 3  m etrelik bir daire
u
içinde başkaları ve evcil hayvanlar
bulunmamalıdır. Aleti kullanan
çalışma alanını üçüncü kişilere karşı
korumaktan sorumludur.
Ürünü sadece gün ışığında veya iyi
u
aydınlatma koşullarında kullanın.
Yorgun veya hastaysanız veya alkol,
u
hap veya aldığınız ilaçların etkisi
altındaysanız ürünü kullanmayın.
Elverişsiz hava koşullarında, özellikle
u
fırtına beklenirken ürünle çalışmayın.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents