Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 217

Advertisement

Table of Contents
Tehnički podaci
Duvač lišća/baštenski usisivač
Broj artikla
Nominalna ulazna snaga
Brzina vazdušne struje, maks.
Volumni protok, maks.
Omer usitnjavanja
Volumen vreće za sakupljanje
Težina (režim oduvavanja lišća)
Težina (režim usisavanja lišća)
Klasa zaštite
Serijski broj
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Informacije o buci/vibracijama
Vrednosti emisije buke su utvrđene prema EN 50636-2-100
A-vrednovani nivo buke proizvoda iznosi tipično:
– Nivo pritiska zvuka
– Nivo snage zvuka
– Nesigurnost K
Ukupne vrednosti vibracija a
(zbir vektora triju pravaca) i nesigurnost K su utvrđeni prema EN 50636-2-100
h
– Vrednost emisije vibracija a
h
– Nesigurnost K
Režim ooduvavanja lišća
Montaža (vidi sliku B)
Pre svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz
u
utičnice.
Nataknite mlaznicu (12) na sklop motora. Prilikom montaže
pazite na to da ne uštipnete prste.
Montirajte zaštitni pokrov (4) na sklop motora. Za to
umetnite zaštitni pokrov (4) u zglob sklopa motora. Položite
zaštitni pokrov (4) na sklop motora i da biste osigurali
zaštitni pokrov, navrnite ga zavrtnjom za pričvršćivanje (3)
do kraja, morate da čujete klikove.
Rukovanje (vidi slike C i D)
Pazite na to da vam kabel ne smeta prilikom rada.
Za uključivanje okrenite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1) nadesno dok ne klikne.
Brzina vazdušne struje je promenljiva. Za povećavanje brzine
vazduha okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje (1)
nadesno.
Bosch Power Tools
UniversalGardenTidy 2300
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1600 − 2300
km/h
l/s
l
kg
kg
Režim usisavanja lišća
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
Da biste smanjili brzinu, okrenite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1) nalevo.
Za isključivanje okrenite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1) nalevo dok ne klikne.
Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje (1)
proizvoda na „0" pre prekidanja mrežnog napona ili
izvlačenja mrežnog utikača.
Demontaža (vidi sliku E)
Pre svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz
u
utičnice.
Pritisnite tipku (11) i izvadite mlaznicu (12).
Otpustite zavrtanj za pričvršćivanje (3). Skinite zaštitni
pokrov (4) i sačuvajte ga na bezbednom mestu.
Režim usisavanja lišća
Montaža (vidi slike F i G)
Pre svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz
u
utičnice.
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
vidi tipsku tablicu na proizvodu
Režim oduvavanja lišća
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Srpski | 217
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents