Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 151

Advertisement

Table of Contents
Ne fújjon össze egymáshoz forró, éghető vagy robbanékony
anyagokat.
A termék csak lomb és kerti hulladékok felszívására alkal-
mas.
A termék használata előtt ellenőrizze, nincsenek-e a közel-
ben kisebb állatok és kemény tárgyak.
Ne szívjon fel folyadékokat, műanyag zacskókat, konzervdo-
bozokat, fenyőtobozokat, 5 mm-nél nagyobb átmérőjű ága-
Hibakeresés
Szimptóma
Lehetséges ok
A termék nem működik A komponensek nincsenek helyesen felszerelve, a
biztonsági reteszelés aktiválásra került
Hálózati feszültség hiányzik
A dugaszoló aljzat hibás
A hosszabbító kábel megrongálódott
A biztosíték leoldott
A motorvédelem kioldott
A termék csak megsza-
A hosszabbító kábel megrongálódott
kításokkal működik
A termék belső vezetékei meghibásodtak
A be-/kikapcsoló meghibásodott
A motorvédelem kioldott
Erős rezgések/zajok
A termék meghibásodott vagy leblokkolt
A termék nem fúj / nem
A fúvóka / a szívócső eldugult
szív
A fúvókát / a szívócsö-
Hibás szerelés
vet nem sikerül felsze-
relni
Az elszívási erő csök-
A felfogó zsák megtelt
ken
A felfogó zsák csatlakozócsonkja leblokkolt
A fúvóberendezést / a ventilátorlapátot a szeny-
nyezés leblokkolta.
Sípoló hang a szívócső-
A fúvóberendezést / a ventilátorlapátot a szeny-
ben
nyezés leblokkolta.
A kerti kisgép nem fúj
A fúvóberendezés leblokkolt
Bosch Power Tools
kat, kendőket, papírzsebkendőket és ruhaszárító csiptető-
ket.
A motor csak akkor indul el, ha a következő alkatrészek he-
lyesen fel vannak szerelve:
– lombelszívó üzemmódban az elszívócső és a felfogó
zsák
– lombfúvó üzemmódban a fúvóka és a védőburkolat
Hibaelhárítás
Lásd "Szerelés". Ellenőrizze, hogy a szívócső és a
védőburkolat (lombfúvó üzemmód) vagy a szívó-
cső és a felfogózsák (lombelszívó üzemmód) tel-
jesen fel van-e szerelve, kattanások hallhatók.
Ellenőrizze és kapcsolja be.
Használjon egy másik dugaszolóaljzatot.
A kábelt vizsgálja meg, és ha megrongálódott,
cserélje ki.
Cserélje ki a biztosítékot.
Hagyja lehűlni a motort és ellenőrizze, hogy a fú-
vóberendezés be van-e akadva.
A kábelt vizsgálja meg, és ha megrongálódott,
cserélje ki.
Keressen fel egy vevőszolgálatot.
Keressen fel egy vevőszolgálatot.
Hagyja lehűlni a motort és ellenőrizze, hogy a fú-
vóberendezés be van-e akadva.
Ellenőrizze a ventillátor területét, nincs-e elszeny-
nyeződve és szükség esetén tisztítsa meg. Fordul-
jon egy vevőszolgálathoz, ha ez nem vezet ered-
ményre.
Tisztítsa ki a fúvókát / a szívócsövet.
Lásd "Szerelés".
Ürítse ki a felfogó zsákot.
Szabadítsa ki a felfogó zsák csatlakozócsonkját.
Ellenőrizze a ventilátor területét, nincs-e elszeny-
nyeződve és szükség esetén tisztítsa meg.
Tisztítsa meg a fúvóberendezést / a ventilátorla-
pátot. Lásd "Karbantartás".
Tisztítsa meg a fúvóberendezést / a ventilátorla-
pátot. Lásd "Karbantartás".
Kapcsolja ki a terméket és távolítsa el a blokkolást
(viseljen védő kesztyűt).
Magyar | 151
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents