Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 180

Advertisement

Table of Contents
180 | Қазақ
Жапырақтар мен шөпті
ауамен үрлеп жинағыш / Бақ
үшін сорғыш құралы
Жинау қабының көлемі
Салмағы (ауа үрлеу
режимінде)
Салмағы (жапырақтар мен
шөпті сору режимінде)
Сақтық сыныбы
Сериялық нөмірі
Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.
Шуыл және дірілдеу бойынша
мәліметтер
Шуыл эмиссия мәндері EN 50636-2-100 нормасына сай белгіленген
Электр бұйымның "A" қылып белгіленген шуыл деңгейі келесілерге сай болады:
– Дыбыс қысымы деңгейі
– Дыбыстық қуат деңгейі
– "K" өлшеу дәлсіздігі
a
жалпы тербелу мәні (үш бағыттың векторлық қосындысы) және K дәлсіздігі EN 50636-2-100 стандартына сай
h
белгіленген
– a
-тербелмелі эмиссия мәні
h
– "K" өлшеу дәлсіздігі
Ауа үрлеу режимі
Құрастырып орнатылуы (B суретін қараңыз)
Бақ электр бұйымы бойынша жұмыстарын өткізу
u
алдында әрқашан алдымен желі ашасын
розеткадан шығарып алыңыз.
Шүмекті (12) қозғалтқыш қондырғысы үстіне итеріп
орнатыңыз. Құралды орнату барысында
бармақтарыңыздың қысылып қалмауына назар
аударыңыз.
Қорғау жапқышын (4) қозғалтқыш қондырғысы үстіне
құрастырып орнатыңыз. Ол үшін қорғау жапқышын (4)
қозғалтқыш қондырғысының топса үшіне енгізіңіз.
Қорғау жапқышын (4) қозғалтқыш қондырғысына тақап
қойып, қорғау жапқышын, оны қауіпсіздендіру үшін,
бекіту бұрандасымен (3) ең соңына дейін, сырт еткен
дыбыс естілгенше дейін бұрап орнатыңыз.
Құралды басқару (C және D суреттерін
қараңыз)
Электр бұйым кабелі жұмыс барысында Өзіңізге ешбір
түрде кедергі болмауына көз жеткізіңіз.
Электр бұйымды Қосу үшін, Қосу/Өшіру реттеуш тетігін
(1) сағат тілі бағытымен, сырт еткен дыбыс шыққанша
дейін бұрыңыз.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
UniversalGardenTidy 2300
л
кг
кг
Жапырақтар мен шөпті сору
дБ(A)
дБ(A)
дБ
2
м/с
2
м/с
Ауа ағым жылдамдылығы өзгермелі болады. Ауа ағым
жылдамдылығын жоғарту үшін, Қосу/Өшіру реттеуіш
тетігін (1) сағат тілімен бұрыңыз.
Ауа ағым жылдамдылығын азайту үшін, Қосу/Өшіру
реттеуіш тетіrін (1) сағат тіліне қарсы бағытында
бұрыңыз.
Электр бұйымды Өшіру үшін, Қосу/Өшіру реттеуш тетігін
(1) сағат тіліне қарсы бағытта, сырт еткен дыбыс
шыққанша дейін бұрыңыз.
Желі кернеуін тоқтата тұру немесе желі айырын шығарып
алу алдынан алдымен электр бұйымның Қосу/Өшіру
реттеуш тетігін (1) „0" мәніне қойыңыз.
Құралды бөлектеу (E суретін қараңыз)
Бақ электр бұйымы бойынша жұмыстарын өткізу
u
алдында әрқашан алдымен желі ашасын
розеткадан шығарып алыңыз.
(11) түймешігін басып, шүмекті (12) шығарып алыңыз.
Бекіту бұрандасын (3) босатып алыңыз. Қорғау
жапқышын (4) шығарып алып, оны қауіпсіз түрде
сақтаңыз.
UniversalGardenTidy 3000
45
3,4
4,7
/ II
Электр бұйымының тақташасында қараңыз
Жапырақтар мен шөпті ауамен
режимі
үрлеу режимі
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
Bosch Power Tools
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents