Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 227

Advertisement

Table of Contents
Iskanje napak
Simptom
Možen vzrok
Izdelek ne deluje
Komponente niso pravilno montirane, varnostna
zapora aktivirana
Brez omrežne napetosti
Omrežna vtičnica je okvarjena
Podaljševalni kabel poškodovan
Varovalka se je sprožila
Sprožila se je zaščita motorja
Delovanje s
Podaljševalni kabel poškodovan
prekinitvami
Okvarjena interna kabelska napeljava izdelka
Okvarjeno vklopno/izklopno stikalo
Sprožila se je zaščita motorja
Močne vibracije/zvoki Izdelek okvarjen ali blokiran
Izdelek ne piha/sesa
Šoba/sesalna cev je blokirana
Šobe/sesalne cevi ni
Napačna montaža
moč montirati
Intenzivnost sesanja
Prestrezna vreča je polna
pojenjuje
Blokiran priključni nastavek prestrezne vreče
Ventilator/kolo ventilatorja blokirano z ostanki
nečistoče.
Piskanje v sesalni cevi Ventilator/kolo ventilatorja blokirano z ostanki
nečistoče.
Vrtno orodje ne piha
Ventilator je blokiran
zraka
Funkcija variabilne
Napaka na sestavnen delu
hitrosti ne deluje
Vzdrževanje in servisiranje
Vzdrževanje, čiščenje in skladiščenje (glejte
slike P in Q)
Potegnite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih
u
izvajate na izdelku.
Za dobro in varno delovanje morate poskrbeti za to, da
u
bo izdelek vselej čist.
Bosch Power Tools
Odprava napake
Glejte "Montaža". Preverite, ali sta sesalna cev in
zaščitni pokrov (Modus puhanje lista) ali sesalna
cev in prestrezna vreča (Modus sesanje listja)
popolno montirana, kliki so slišni.
Preveriti in vklopiti.
Uporabite drugo vtičnico.
Preverite kabel in ga po potrebi zamenjajte, če je
poškodovan.
Zamenjajte varovalko.
Pustite, da se motor ohladi in preverite, ali
ventilator blokira.
Preverite kabel in ga po potrebi zamenjajte, če je
poškodovan.
Kontaktirajte servisno službo.
Kontaktirajte servisno službo.
Pustite, da se motor ohladi in preverite, ali
ventilator blokira.
Preverite območje ventilatorja glede na
onesnaženja in ga po potrebi očistite. Če ne
opazite razlike, se obrnite na servisno službo.
Sprostite šobo/sesalno cev.
Glejte "Montaža".
Izpraznite prestrezno vrečo.
Sprostite priključni nastavek prestrezne vreče.
Preverite območje ventilatorja glede na
onesnaženja in ga po potrebi očistite.
Očistite ventilator in kolo ventilatorja. Glejte
"Vzdrževanje".
Očistite ventilator in kolo ventilatorja. Glejte
"Vzdrževanje".
Izklopite izdelek, izvlecite omrežni vtič in
odstranite blokado (nosite zaščitne rokavice).
Kontaktirajte servisno službo.
Za optimalno uporabo očistite ventilator in območje okoli
ventilatorja po vsaki uporabi.
Za dobro in varno delovno uporabo morate poskrbeti za to,
da bodo izdelek in njegove zračne odprtine vselej čiste in
suhe.
Odstranite umazanijo z vlažno krpo ali trdo krtačo z izdelka
ali prestrezne vreče.
Izdelka nikoli ne poškropite z vodo.
Izdelka nikoli ne potopite pod vodo.
Slovenščina | 227
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents