Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 65

Advertisement

Table of Contents
Storingen opsporen
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Product loopt niet
Componenten niet juist gemonteerd, veiligheids-
vergrendeling geactiveerd
Netspanning ontbreekt
Stopcontact defect
Verlengkabel beschadigd
Zekering doorgeslagen
Motorbeveiliging aangesproken
Product loopt met on-
Verlengkabel beschadigd
derbrekingen
Interne bekabeling van product defect
Aan/uit-schakelaar defect
Motorbeveiliging aangesproken
Sterke trillingen of ge-
Product defect of geblokkeerd
luiden
Product blaast of zuigt
Mondstuk of zuigbuis geblokkeerd
niet
Mondstuk of zuigbuis
Verkeerde montage
kan niet worden ge-
monteerd
Zuigkracht wordt min-
Opvangzak vol
der
Aansluitstuk van opvangzak geblokkeerd
Blazer of ventilatorwiel geblokkeerd door vuil.
Fluitend geluid in de
Blazer of ventilatorwiel geblokkeerd door vuil.
zuigbuis
Tuingereedschap
Blazer geblokkeerd
blaast niet
Variabele snelheid
Componentfout
werkt niet
Bosch Power Tools
Oplossing
Zie "Montage". Controleer of de zuigbuis en de
veiligheidsafdekking (gebruik als bladblazer)
resp. de zuigbuis en de opvangzak (gebruik als
bladzuiger) volledig gemonteerd zijn. U hoort een
klikgeluid.
Controleren en inschakelen.
Gebruik een ander stopcontact.
Kabel controleren en vervangen, indien bescha-
digd.
Vervang de zekering.
Motor laten afkoelen en controleren of blazer
blokkeert.
Kabel controleren en vervangen, indien bescha-
digd.
Neem contact op met de klantenservice.
Neem contact op met de klantenservice.
Motor laten afkoelen en controleren of blazer
blokkeert.
Controleer de omgeving van de ventilator op ver-
vuiling en reinig deze indien nodig. Neem contact
op met de klantenservice als er geen verschil vast
te stellen is.
Blokkering van mondstuk of zuigbuis ongedaan
maken.
Zie "Montage".
Opvangzak leegmaken.
Blokkering van aansluitstuk van opvangzak ophef-
fen. Controleer de omgeving van de ventilator op
vuil en reinig deze indien nodig.
Blazer en ventilatorwiel reinigen. Zie "Onder-
houd".
Blazer en ventilatorwiel reinigen. Zie "Onder-
houd".
Product uitschakelen, netstekker uit he stopcon-
tact trekken en blokkering verwijderen (werk-
handschoenen dragen).
Neem contact op met de klantenservice.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Nederlands | 65

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents